Головна сторінка
Про збірник
Поточний номер
Редакційна колегія
Для авторів
Контакти

Збірник наукових праць
"Державне управління та місцеве самоврядування"


ISSN 2414-4436

Рік заснування: 2009 рік

Періодичність: чотири рази на рік

Проблематика: актуальні проблеми державного управління та місцевого самоврядування, формування державної політики, механізмів регулювання сфер діяльності, розвитку державної служби, питань децентралізації.

Мови видання: українська, англійська (змішаними мовами)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23792-13632 ПР від 06.02.2019

Фахова реєстрація: внесено до переліку наукових фахових видань України (категорія "Б") наказ МОН України №886 від 02.07.2020 р.

Галузь науки: публічне управління та адміністрування

Засновник: Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Головний редактор: В. В. Баштанник, д-р наук з держ. упр., проф.
Заступник головного редактора: І. І. Хожило, д-р наук з держ. упр.

Адреса редакції:
Дніпропетровський регіональний інститут державного управління
29, вул. Гоголя, Дніпро, 49044, Україна
Тел.: +38 (050) 258-83-86; +38 (097) 269-55-13
E-mail: dums.dnipro@gmail.com
web-site: https://grani-print.dp.ua/index.php/dridu/navigationMenu/view/home

Випуски збірника наукових праць «Державне управління та місцеве самоврядування»
розміщені
на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського НАН України та
на веб-сторінці ДРІДУ НАДУ

Збірник індексується в Google Scholar, NBUV, Crossref, Open Journal Systems.