Рік заснування: 2009

Засновник: Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Галузь науки: 25.00.00 - Державне управління

УДК: 35 (477+100)

Періодичність: 2 рази на рік

Фахова реєстрація: включений до переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України від 21.12.2015 №1328).

Голова редакційної колегії: Серьогін С.М. - д-р наук держ. упр., проф.
Заступник голови редакційної колегії: Антонова О.В., - канд. наук держ. упр., доц.
Відповідальний секретар редакційної колегії: Рудік О.М., - канд. політ. наук, доц.
Члени редколегії:
Липовська Н.А. - д. держ. упр., проф.;
Гончарук Н.Т. - д. держ. упр., проф.;
Мордвінов О.Г. - д. держ. упр., проф.;
Хожило І.І. - д. держ. упр., доц.;
Шевченко С. О. - д. держ. упр., проф.;
Бородін Є.І. - д. і. н., проф.;
Ковальчук К.Ф. - д. е. н., проф.;
Габрінець В.О. - д. т. н., проф.;
Глотов Б.Б. - д. філос. н., проф.;
Бобровська О.Ю. - д. держ. упр., проф.;
Дрешпак В.М. - д. держ. упр., проф.;
Прокопенко Л.Л. - д. держ. упр., проф.;
Маматова Т.В. - д. держ. упр., проф.;
Баштанник В.В. - д. держ. упр., проф.;
Овчинникова О.П. - д. е. н., проф. (Російська Федерація);
Гугнін О. М. - д-р філос. наук, проф. (Республіка Польща),
Чубара Т. - канд. наук держ. упр. (Республіка Польща),
Савостенко Т. О. - канд. екон. наук, доц.,
Кірєєва О. Б. - канд. наук держ. упр., доц.,
Павленко Л. В. - канд. філол. наук., доц.

Адреса редакції: Дніпропетровський регіональний інститут державного управління
29, вул. Гоголя, Дніпропетровськ, 49044, Україна
Тел.: (380-056) 794-58-03
E-mail: izdat@vidr.dp.ua
Сайт: www.dridu.dp.ua