Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Видання інституту

Збірник наукових праць "Державне управління та місцеве самоврядування"

Збірник наукових праць

Рік заснування: 2009

Проблематика: актуальні проблеми державного управління та місцевого самоврядування

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15316-3888 ПР від 05.06.2009 р.

Фахова реєстрація у ВАК України: наказ МОН України від 09.03.16 р. № 241

Галузь науки: публічне управління та адміністрування

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: українська

Засновник: Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Голова редакційної колегії: СЕРЬОГІН С. М., д-р наук держ. упр., проф., заслужений діяч науки і техніки України
Заступник голови редакційної колегії: ХОЖИЛО І. І., д-р наук держ. упр.
Відповідальий секретар: РУДІК О. М., канд. політ. наук, доц.

Адреса редакції: Дніпропетровський регіональний інститут державного управління
29, вул. Гоголя, Дніпро, 49044, Україна
E-mail: izdat@vidr.dp.ua
Сайт: www.dridu.dp.ua

Вимоги до публікацій у збірнику (завантажити)

Архів номерів:

2016 Вип. 1 (28) Вип. 2 (29) Вип. 3 (30)
2015 Вип. 1 (24) Вип. 2 (25) Вип. 3 (26) Вип. 4 (27)
2014 Вип. 1 (20) Вип. 2 (21) Вип. 3 (22) Вип. 4 (23)
2013 Вип. 1 (16) Вип. 2 (17) Вип. 3(18) Вип. 4(19)
2012 Вип. 1 (12) Вип. 2 (13) Вип. 3 (14) Вип. 4 (15)
2011 Вип. 1 (8) Вип. 2 (9) Вип. 3 (10) Вип. 4 (11)
2010 Вип. 1 (4) Вип. 2 (5) Вип. 3 (6) Вип. 4 (7)
2009 Вип. 1 (1) Вип. 2 (2) Вип. 3 (3)

Переглянути збірник наукових праць "Державне управління та місцеве самоврядування" у Національній бібліотеці України ім. В.І.Вернадського.

Збірник наукових праць "Актуальні проблеми державного управління"

Збірник наукових праць

Збірник наукових праць "Актуальні проблеми державного управління" перереєстровано у 2009 р. з новою назвою "Державне управління та місцеве самоврядування"

Архів номерів:

2009 № 1 (35)
2008 № 1 (31) № 2 (32) № 3 (33) № 4 (34)
2007 № 2 (28) № 3 (29) № 4 (30)
2006 № 1 (23) № 2 (24) № 3 (25) № 4 (26)

Електронний збірник наукових праць "Публічне адміністрування: теорія та практика"

Електронний збірник наукових праць

Рік заснування: 2009

Засновник: Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Галузь науки: 25.00.00 - Державне управління

УДК: 35 (477+100)

Періодичність: 2 рази на рік

Фахова реєстрація у ВАК України: Наказ МОН України від 21.12.2015 р. № 1328

Голова редакційної колегії: СЕРЬОГІН С. М., д-р наук держ. упр., проф.
Заступник голови редакційної колегії: АНТОНОВА О. В., канд. наук держ. упр., доц.
Відповідальний секретар редакційної колегії: РУДІК О. М., канд. політ. н., доц.

Адреса редакції: Дніпропетровський регіональний інститут державного управління
29, вул. Гоголя, Дніпро, 49044, Україна
Тел.: (380-056) 794-58-03
E-mail: izdat@vidr.dp.ua
Сайт: www.dridu.dp.ua

Вимоги до публікацій у збірнику (завантажити)

Адреса збірника: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/index.html

Науковий журнал "Аспекти публічного управління"

Науковий журнал

Рік заснування: 2013

Проблематика: актуальні проблеми державного управління та місцевого самоврядування

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20424-10224Р від 28.11.2013 р.

ISSN 2311-6420

Фахова реєстрація у ВАК України: наказ МОН України від 26.05.14 р. №642

Галузь науки: державне управління

Періодичність: 12 разів на рік

Мова видання: українська, російська, англійська

Засновник: Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Головний редактор: КВІТКА С. А.
Заступник головного редактора: ЯЦЕНКО Н. Ю.
Голова редакційної колегії: СЕРЬОГІН С. М., д-р наук з держ. упр., проф., заслужений діяч науки і техніки України.
Заступники голови редакційної колегії: БОРОДІН Є. І., д-р іст. наук, проф.; РУДІК О. М., канд. політ. наук, доц.; КВІТКА С. А., канд. філос. наук, доц.
Члени редакційної колегії: БАШТАННИК В. В., д-р держ. упр., проф.; БОБРОВСЬКА О. Ю., д-р держ. упр., проф.; ГУГНІН О. М., д-р філос. наук, проф. (Республіка Польща); ДРЕШПАК В. М., д-р держ. упр., проф.; КРИНИЧНА І. П., д-р держ. упр., доц.; КРУШЕЛЬНИЦЬКА Т. А., д-р держ. упр., доц.; ЛИПОВСЬКА Н. А., д-р держ. упр., проф.; МАМАТОВА Т. В., д-р держ. упр., проф.; ПРОКОПЕНКО Л. Л., д-р держ. упр., проф.; ХОЖИЛО І. І., д-р держ. упр., доц.; ШАРОВ Ю. П., д-р держ. упр., проф.;

Міжнародна індексація журналу:

Адреса редакційної колегії:
вул. Гоголя, 29, Дніпро, Україна, 49044
+38(056) 794-58-00
Сайт: www.dbuapa.dp.ua

Адреса редакції:
Видавництво «Грані»
вул. С. Хороброго, 25, Дніпро, Україна, 49000
+38 (056) 744-38-35
aspects@ua.fm, http://aspects.org.ua/

Архів номерів: http://aspects.org.ua/index.php/journal/issue/archive

Переглянути збірник наукових праць "Аспекти публічного управління" у Національній бібліотеці України ім. В.І.Вернадського.

Матеріали конференцій