Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Електронний збірник наукових праць "Публічне адміністрування: теорія та практика"

Електронний збірник наукових праць

Рік заснування: 2009

Засновник: Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Галузь науки: 25.00.00 - Державне управління

УДК: 35 (477+100)

Періодичність: 2 рази на рік

Фахова реєстрація у ВАК України: Наказ МОН України від 21.12.2015 р. № 1328

Голова редакційної колегії: СЕРЬОГІН С. М., д-р наук держ. упр., проф.
Заступник голови редакційної колегії: АНТОНОВА О. В., канд. наук держ. упр., доц.
Відповідальний секретар редакційної колегії: РУДІК О. М., канд. політ. н., доц.

Адреса редакції: Дніпропетровський регіональний інститут державного управління
29, вул. Гоголя, Дніпро, 49044, Україна
Тел.: (380-056) 794-58-03
E-mail: izdat@vidr.dp.ua
Сайт: www.dridu.dp.ua

Вимоги до публікацій у збірнику (завантажити)

Адреса збірника: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/index.html