Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"
(магістр)

На навчання приймаються громадяни України, які мають повну вищу освіту (диплом бакалавра, спеціаліста або магістра).

На навчання за державним замовленням приймаються особи, на яких поширюється дія Законів України "Про державну службу" та "Про службу в органах місцевого самоврядування" .

На навчання за денною формою приймаються особи, що мають диплом бакалавра, спеціаліста, магістра.

Слухачі, які навчаються за денною формою, забезпечуються стипендією.

На навчання за заочною формою приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування та мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік на момент подання документів до приймальної комісії.

Інститут приймає слухачів на факультет публічного управління та адміністрування також на договірній основі.

Термін навчання за денною, вечірньою, заочною формами - 16 місяців.

Прийом на навчання здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

Вступники проходять конкурсний відбір за результатами вступних екзаменів:

Вступний екзамен з іноземної мови - у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ДЛЯ БАКАЛАВРІВ ТА ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ).

Реєстрація на єдиний вступний іспит з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської) з 11 травня до 03 червня 18- год.00 хв.

Терміни прийому документів для вступу до інституту у 2021 році

Вступні екзамени проводяться державною мовою.

Вартість навчання 2021 р.

Форма навчання Термін навчання Вартість навчання (грн.)
місяць за навч. рік повна
спеціальність ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ (магістратура)
денна 16 місяців 2 710 27 100  
заочна 16 місяців 1 355 13 550  

Перелік документів вступника

 1. Копія диплома(ів) про повну вищу освіту, засвідчена у встановленому порядку (нотаріально).
 2. Копія додатка(ів) до диплома(ів) про повну вищу освіту, засвідчена у встановленому порядку (нотаріально).
  Вступники, які здобули повну вищу освіту за кордоном, проходять процедуру про визнання іноземного документа про освіту (нострифікацію), що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку.
 3. Чотири фотокартки розміром 3х4 см
 4. Копія трудової книжки, засвідчена у встановленому порядку (печатка, посада, прізвище, підпис, дата на кожній сторінці копії; для держслужбовців обов'язковий запис про прийняття присяги та присвоєння рангу).
 5. Довідка про категорію та ранг посади (для вступників за державним замовленням ) .
 6. Копія реєстраційного номера картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного номера).
 7. Копія паспорта .
 8. Копія військового квитка.
 9. Паспорт та військовий квиток пред'являються особисто.
 10. Два поштових конверта з марками по Україні (із заповненою зворотною адресою).
 11. Картка результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови (оригінал та копія).
 12. Заява вступника (на одному аркуші з двох сторін)

Вступні екзамени для вступників на основі диплома спеціадіста (магістра)


– іноземна мова
- комп'ютерне тестування із державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань / основ держави і права / основ економіки
– співбесіда із сучасних проблем публічного управління та адміністрування / із питань, що стосуються актуальних проблем державного управління  

Вступні екзамени для вступників на основі диплома бакалавра (магістра)


– іноземна мова
- комп'ютерне тестування із державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань / основ держави і права / основ економіки  
– співбесіда із сучасних проблем публічного управління та адміністрування / із питань, що стосуються актуальних проблем державного управління  

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ ПРАЦЮЄ за адресою:

49044, м. Дніпро,
вул. Гоголя, 29, кімн. 100 (1 поверх)
тел. (056) 745-52-41, (056) 794-58-06, моб. (050) 525-39-38
E-mail: vstup@dridu.dp.ua

понеділок - четвер з 8.00 до 16.45
п'ятниця з 8.00 до 15.30

Програми вступних іспитів