Система дистанційного навчання "Прометей"

рисочка
головна сторінка
абітурієнту · контакти

Обговорення проектів документів

 

Обговорення змісту освітньо-наукової програми "Публічне управління та адміністрування"

Шановні здобувачі вищої освіти, науково-педагогічні працівники, роботодавці, випускники інституту!
З метою удосконалення освітніх програм, забезпечення відповідності освітніх програм цілям,
очікуванням, потребам усіх зацікавлених сторін запрошуємо вас долучитися до процесу
обговорення змісту освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
Чекаємо на ваші анкети за посиланням: http://dridu.dp.ua/osvita_control.htm
Зауваження і пропозиції надсилайте також
на електронну адресу:
sma66@ukr.netОбговорення проєкту СТАТУТУ

Шановні колеги!
Просимо ознайомитися з проєктом
СТАТУТУ
Дніпропетровського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України.
Зауваження і пропозиції надсилайте
на електронну пошту:
gtv71@ukr.net,
sma66@ukr.net.Обговорення проєкту Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків в інституті

Шановні колеги!
Просимо ознайомитися з проєктом
Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків в інституті
.
Зауваження і пропозиції надсилайте
на електронну пошту:
t.m.ogdanskaya@vidr.dp.ua


Обговорення проєкту Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін

Шановні здобувачі вищої освіти та науково-педагогічні працівники інституту!

Запрошуємо вас долучитися до процесу обговорення проєкту
Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти

Дніпропетровського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
права на вільний вибір навчальних дисциплін.
Чекаємо на ваші пропозиції за е-адресами:
gtv71@ukr.net, sma66@ukr.net

Обговорення проєкту Положення про освітні програми

Шановні здобувачі вищої освіти, науково-педагогічні працівники,
роботодавці, випускники інституту!

Запрошуємо вас долучитися до процесу обговорення
проєкту Положення про освітні програми

в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України.
Чекаємо на ваші пропозиції за е-адресами:
gtv71@ukr.net, sma66@ukr.net

Обговорення Стратегії розвитку інституту

Шановні колеги!
Розпочався процес формування проекту нової Стратегії розвитку
Дніпропетровського регіонального інституту
державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України на період до 2027 року.
З пропозиціями щодо стратегічних пріоритетів та цілей розвитку інституту
звертатися до Робочої групи:
o.i.saganenko@vidr.dp.ua

Обговорення проєктів освітніх програм

Шановні здобувачі вищої освіти, науково-педагогічні працівники,
роботодавці, випускники інституту!

Система внутрішнього забезпечення якості в інституті передбачає
щорічний моніторинг та періодичне оновлення освітніх програм підготовки
здобувачів вищої освіти. Робочі групи з розроблення освітніх програм
на чолі з гарантами запрошують долучитися до процесу покращення змісту бакалаврських програм.
У якості проєктів пропонуються попередні редакції програм, затверджені для вступників 2019 року.
Чекаємо на ваші пропозиції за е-адресами:
o.i.saganenko@vidr.dp.ua (ОП «Менеджмент»);
lna85775@gmail.com (ОП «Публічне управління та адміністрування»)

Обговорення Кодексу корпоративної культури інституту

Шановні здобувачі вищої освіти, науково-педагогічні працівники!
Групою сприяння доброчесності розроблено
проект Кодексу корпоративної культури інституту.
Просимо Вас ознайомитися з текстом Кодексу
і у разі необхідності внести зміни та доповнення.
Пропозиції надавайте
Т. М. Огданській (каб. 220) або надсилайте
на адресу: t.m.ogdanskaya@vidr.dp.ua
Долучайтесь до обговорення!

Обговорення текста декларацій про дотримання академічної доброчесності

Шановні здобувачі вищої освіти, науково-педагогічні працівники!
Групою сприяння доброчесності розроблені
проекти Декларацій доброчесності.
Просимо Вас ознайомитися з текстами Декларацій і,
у разі необхідності, надати пропозиції щодо змін та доповнень.
Пропозиції надавайте
Т. М. Огданській (каб. 220) або надсилайте
на адресу: t.m.ogdanskaya@vidr.dp.ua
Долучайтесь до обговорення!

Обговорення текста Кодексу корпоративної культури та етики

Шановні здобувачі вищої освіти, науково-педагогічні працівники,
співробітники інституту!

Група сприяння академічної доброчесності
працює над створенням нормативного документу
інституту - Кодексу корпоративної культури та етики.
Нам потрібні ваші ідеї!


Пропозиції надсилайте за е-адресою:
t.m.ogdanskaya@vidr.dp.ua

Вдячність за активну участь в обговоренні Кодексу корпоративної культури

Шановні колеги!
Група сприяння академічній доброчесності висловлює вам щиру вдячність за активну участь в обговоренні Кодексу корпоративної культури. Відзначаємо плідну працю Сергієнко Е. О., доцента кафедри менеджменту та управління проектами, Яворського Ю.Е., начальника центру підвищення кваліфікації, Чикаренко І.А., завідувача кафедри менеджменту та управління проектами, які зробили вагомий внесок у розробку тексту Кодексу.

 

Обговорення силабусу навчальної дисципліни

Шановні викладачі та здобувачі вищої освіти!

Відповідно до рішення Науково-методичної ради інституту
від 26.09.2019 № 2-19/20 в інституті з другого семестру
поточного навчального року запроваджуються силабуси навчальних дисциплін.
Метою запровадження силабусів є підвищення якості освітнього процесу
за рахунок доведення до студентів інформації щодо змісту та форми
викладання навчальної дисципліни, допомоги студентам
у визначенні з вибірковими дисциплінами для побудови
індивідуальної траєкторії навчання.
Запрошуємо вас до обговорення запропонованої форми.
Чекаємо на ваші пропозиції за е-адресою:
sma66@ukr.net

 

 

.