Вибір траєкторії навчання


У 2019-2020 навчальному році продовжено практику вибору дисциплін та побудови індивідуальної траєкторії навчання студентами освітніх програм «Публічне управління та адміністрування» і «Менеджмент» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. Перед студентами зі вступним словом виступив директор інституту Серьогін С.М., який акцентував увагу на необхідності дотримання вимог щодо академічної доброчесності, зокрема під час підготовки випускних кваліфікаційних робіт студентами 4 курсу.
Викладачі кафедр відповідно до положення «Про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін у ДРІДУ НАДУ» провели презентації та познайомили студентів бакалаврських програм зі змістом силабусів вибіркових навчальних дисциплін.

 

 

 

 

 

 

 

НА ГОЛОВНУ