Новини 2009

Засідання Вченої ради інституту

29 грудня 2009 року відбулося останнє в цьому році засідання Вченої ради інституту.

Розглянуто низку актуальних питань, у тому числі й попередні підсумки роботи інституту у 2009 році.

Директор інституту Серьогін С.М. щиро привітав членів Вченої ради з Новим роком і побажав злагодженої роботи в 2010 році, щастя, добробуту.

Засідання робочої групи

22 грудня 2009 р. в Управлінні розвитку споживчого ринку та підприємництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації відбулося перше засідання робочої групи проекту "Моніторинг та оцінка Програми розвитку малого підприємництва у Дніпропетровській області". З доповіддю щодо мети та завдань проекту виступив заступник директора з наукової роботи Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України Олександр Рудік.

Даний проект був поданий Дніпропетровською обласною державною адміністрацією до Проекту PRISM "Розробка та впровадженні публічної політики в Україні", керівник якого - Сергій Котенко - був присутній на засіданні. Проект фінансується Канадською агенцією міжнародного розвитку і керується Канадським бюро міжнародної освіти.

Метою проекту є сприяння розвитку відповідального врядування та економічного зростання у Дніпропетровській області шляхом розбудови інституційної спроможності обласної державної адміністрації задля розробки більш ефективної, з урахуванням гендерної рівності та впливу на стан екології, регіональної програми розвитку малого підприємництва, а також здійснення моніторингу та оцінки її ефективності.

Основним бенефіціантом проекту є Дніпропетровська обласна державна адміністрація. За виконання проекту відповідає Управління розвитку споживчого ринку та підприємництва облдержадміністрації.

Партнером проекту з канадського боку є Уряд провінції Манітоба, з яким у травні 2008 р. Дніпропетровською облдержадміністрацією був підписаний Меморандум про взаєморозуміння в галузях торговельної, економічної, сільськогосподарської, наукової та гуманітарної співпраці. Експерти з Манітоби з питань моніторингу та оцінки програм, гендерної рівності та екології, у взаємодії з відповідними українськими експертами, забезпечать передачу передових методів, знань та навичок як щодо формування рамок стратегії розвитку підприємництва в області, так i щодо її практичного застосування.

До реалізації проекту залучені Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України, Дніпропетровська обласна громадська організація "Дніпропетровський координаційно-експертний центр з питань регуляторної політики", Благодійна організація "Дніпровська Асоціація розвитку регіонів".

Семінар з методики та дидактики навчання

22 грудня відбувся черговий семінар з методики та дидактики навчання на тему: "Ознайомлення з вимогами щодо оформлення навчально-методичних праць". З відповідною доповіддю виступала БЕРЕЗОВСЬКА О.І., начальник видавничого відділу.

Для участі у семінарі були запрошені завідувачі кафедр та науково-педагогічні працівники інституту.

Семінар-нарада з актуальних питань управлінської діяльності в органах місцевого самоврядування

22 грудня 2009 р. відбулося засідання Робочої групи з питань реалізації Угоди про співробітництво між Головдержслужбою України, Дніпропетровською ОДА та обласною радою у рамках семінару-наради з актуальних питань управлінської діяльності в органах місцевого самоврядування.

Під час засідання розглядались питання кадрового забезпечення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області, обговорювались стратегічні напрямки співпраці сторін та партнерів Угоди щодо поліпшення кількісних та якісних показників функціонування місцевих органів державної влади.

Докладніше...

Семінар організовано у рамках реалізації плану заходів щодо концепції формування системи підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.

Організатори семінар-наради: управління державної служби Головдерслужби України в Дніпропетровській області та Дніпропетровській регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Учасники семінар-наради: заступники голів (керуючі справами) та фахівці, відповідальні за організаційно-кадрову роботу міських, районних та районних у містах рад.

Відкрила семінар та виступила з доповіддю ТЕРТИШНА Олена Анатоліївна, заступник Начальника Головного управління Головдержслужби України.

При відкритті семінару виступив директор Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України СЕРЬГІН Сергій Михайлович.

З доповідями на семінар-нараді виступили:

Савченко-Сватко Олена Миколаївна - начальник відділу з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування Дніпропетровської обласної ради;

Молошна Олена Леонідівна - начальник управління державної служби Головдерслужби України у Дніпропетровській області;

Щербаков Павло Семенович - заступник директора Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України з підвищення кваліфікації та міжнародного співробітництва, к.е.н, доцент;

Баштанник Віталій Володимирович - т.в.о. першого заступника директора Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, к.держ.упр., доцент кафедри права та європейської інтеграції;

Письменний Ігор Володимирович - декан факультету державного управління Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, к.держ.упр., доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування;

Дрешпак Валерій Михайлович - кандидат держ.упр., доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Участь у конференції

21 грудня 2009 р. директор інституту, д.держ.упр., проф., заслужений діяч науки і техніки України Серьогін С.М. та старший викладач кафедри інформаційних технологій та інформаційних систем Титаренко О.М. беруть участь у Всеукраїнській конференції з питань інформатизації та упровадження технологій е-урядування в роботу органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади України, що відбувається в рамках реалізації спільного проекту "Електронне село" Дніпропетровської обласної ради, Координатора проектів організації з безпеки і співробітництва в Європі в Україні та Фонду Східна Європа.

У рамках Всеукраїнської конференції відбудеться урочисте відкриття першого в Україні комунального акредитованого центру сертифікації ключів - Регіонального центру сертифікації ключів Дніпропетровської області.

Науково-практична конференція
"Європеїзація публічного адміністрування в Україні в контексті європейської інтеграції"

17 грудня 2009 р. відбулася науково-практична конференція "Європеїзація публічного адміністрування в Україні в контексті європейської інтеграції".

Мета конференції - обговорення актуальних питань реформування публічної адміністрації в Україні в контексті європейської інтеграції, визначення основних сфер впливу ЄС на реформу державного управління та місцевого самоврядування в нашій державі, узагальнення накопиченого досвіду роботи та вироблення рекомендацій щодо її покращання.

Участь в конференції приймали державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, науковці, експерти, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, докторанти, здобувачі, представники політичних партій та громадських організацій.

В ході науково-практичної конференції відбулись секційні засідання «Теорія та історія європеїзації публічного адміністрування», «Досвід європеїзації публічного адміністрування посткомуністичних країн Центральної та Східної Європи», «Проблеми адаптації державної служби України до стандартів ЄС в контексті європеїзації», «Процес європеїзації та його вплив на публічне адміністрування в Україні».

За результатами роботи конференції видано збірник тез учасників заходу.

Громадське обговорення комплексного експертного дослідження
«Модернізація України. Визначення пріоритетів реформ»

16 грудня викладачі, аспіранти та слухачі інституту взяли участь у відкритих громадських обговореннях результатів комплексного експертного дослідження "Модернізація України. Визначення приорітетів реформ", що проводились благодійною організацією "Дніпровська Асоціація розвитку регіонів" та Лабораторією законодавчих ініціатив в рамках Національної громадської Мережі підтримки реформ.

Семінар з підвищення кваліфікації

16-17 грудня в інституті проходить cемінар з питань підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері державних закупівель "Правові та практичні аспекти державних закупівель в Україні".

Державна атестація студентів

15 грудня почалася державна атестація студентів VI курсу заочної форми навчання спеціальності "Менеджмент організацій".

Відеоконференція

14 грудня викладачі, аспіранти та слухачі інституту взяли участь у відео консультації в рамках реалізації проекту "Нова зовнішня політика України", що відбулася у приміщенні Дніпропетровського регіональнального інституту державного управління НАДУ.

Метою консультації є залучення громадськість до формування стратегічних пріоритетів України на наступні п’ять років у сфері зовнішньої політики.

Докладніше...

Семінар з підвищення кваліфікації

14-18 грудня в інституті проходить cемінар з підвищення кваліфікації за професійною програмою для посадових осіб місцевого самоврядування - керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів, керівників управлінь та відділів виконавчих апаратів обласних рад (за регіональною програмою).

Круглий стіл "Culture and ethics in public administration: case-study"

4 грудня 2009 р. в інституті відбувся круглий стіл для слухачів 1 курсу денної форми навчання спеціальності "Публічне адміністрування" за темою "Culture and ethics in public administration: case-study" ("Культура та етика в публічному управлінні: аналіз проблемних ситуацій").

Докладніше...

Засідання Науково-методичної ради

8 грудня 2009 р о 12.15 у кабінеті першого заступника директора інституту (к. 209) відбудеться засідання Науково-методичної ради.

Докладніше...

Сесія студентів заочної форми навчання

З 07 грудня 2009 в ДРІДУ НАДУ на факультеті менеджменту розпочалися сесії для студентів заочної форми навчання спеціальностей "Управління проектами" (ІІ курс, 5 сесія) та "Менеджмент організацій" (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст, 2 сесія). Завершення екзаменаційних сесій 19 грудня поточного року.

Телефон деканату факультету менеджменту (056) 794-58-15

Адміністрація факультету

Науково-практична конференція "Європеїзація публічного адміністрування в Україні в контексті європейської інтеграції"

Науково-практична конференція "Європеїзація публічного адміністрування в Україні в контексті європейської інтеграції" переноситься на 17 грудня 2009 р.

Конференція-круглий стіл "Стратегічні пріоритети розвитку м. Дніпропетровська: проектний підхід до розробки і реалізації"

27 листопада 2009 р. в інституті відбулася конференція-круглий стіл "Стратегічні пріоритети розвитку м. Дніпропетровська: проектний підхід до розробки і реалізації".
З доповіддю про стратегічний погляд на розвиток м. Дніпропетровська виступив Куліченко І.І., міській голова м. Дніпропетровська.

Докладніше...

Засідання Експертної ради

26 листопада 2009 р. в інституті відбулося засідання Експертної ради.
В ході засідання було презентовано основні результати науково-дослідних робіт за 9 місяців 2009 року та обговорено організаційні питання їх виконання.

Докладніше...

Передача книг

Дніпропетровській регіональний інститут державного управління передає у фонд обміну Дніпропетровської обласної універсальної бібліотеки як благодійний внесок понад 300 примірників власних видань.

ІІІ Регіональна науково-практична конференція "ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ І ГУМАНІТАРНИМ РОЗВИТКОМ"

26 листопада 2009 р. в інституті відбулася ІІІ Регіональна науково-практична конференція на тему: "Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком".

Докладніше...

Тематичний семінар "Роз'яснення основних норм Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції": правозастосовні та організаційні аспекти"

25-26 листопада 2009 р. в інституті відбувається тематичний семінар на тему: "Роз'яснення основних норм Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції": правозастосовні та організаційні аспекти".
26 листопада 2009 р. семінар продовжується за секціями: "Громадськість як суб'єкт антикорупційної державної політики"-; "Вища школа в системі антикорупційної політики держави:сучасний стан та перспективи"; "Організаційні аспекти діяльності органів публічного адміністрування щодо реалізації заходів антикорупційного законодавства".

Докладніше...

Установчі збори для аспірантів і докторантів

24 листопада 2009 року відбулися установчі збори для аспірантів і докторантів, які вступили до інституту у 2009 році. У 2009 р. до аспірантури інституту прийнято 7 аспірантів з відривом від виробництва та 9 - без відриву від виробництва (у тому числі 3 особи за індивідуальним договором). Також в цьому році до інституту прийнято 2 докторантів (з них 1 - за індивідуальним договором). Вступників привітав директор інституту, доктор наук з державного управління, професор Серьогін Сергій Михайлович.

Сесія першокурсників

23 листопада - 05 грудня проходить сесія слухачів І курсу заочної форми навчання факультету "Державне управління".

Відновлення навчального процесу

Згідно з наказом Національної академії державного управління при Президентові України від 20.11.2009 № 361 "Про оновлення навчального процесу в Національній академії державного управління при Президентові України" з 23 листопада у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління НАДУ при Президентові України відновлено навчальний процес.

Про організацію навчального процесу у першому семестрі 2009/2010 навчального року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

13.11.2009 р. № 1/9-788

Керівникам вищих навчальних закладів

Про організацію навчального процесу у першому семестрі 2009/2010 навчального року
До Міністерства освіти і науки надходять звернення керівників вищих навчальних закладів щодо організації навчального процесу у першому семестрі 2009/2010 навчального року після закінчення канікул...

Докладніше...

"Діяльність Ради Європи в Україні: план дій Ради Європи для України 2008-2011 рр."

28 жовтня 2009 р. відбулась чергова тематична зустріч у форматі відеоконференції за участю пана Аке Петерсона, Представника Генерального секретаря Ради Європи з координаціїпрограм співробітництва в Україні на тему "Діяльність Ради Європи в Україні: план дій Ради Європи для України 2008-2011 рр."

Докладніше...

Круглий стіл на тему: "Модернізація державного управління у світі конституційних змін"

28 жовтня 2009 р. відповідно до плану-заходів щодо реалізації Указу Президента України від 25 серпня 2009 року № 671 "Про винесення на всенародне обговорення проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України" у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України проведено круглий стіл на тему: "Модернізація державного управління у світі конституційних змін".

У круглому столі взяли участь представники органів влади, викладачі та співробітники інституту.

Відкрив круглий стіл директор інституту Серьогін С.М., головував на засіданні заступник директора з наукової роботи Рудік О.М.

Підвищення кваліфікації

27 - 28 жовтня 2009 року в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління проводиться семінар з підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері державних закупівель Дніпропетровської області, мета якого - ознайомлення з останніми змінами в нормативно-правових документах щодо закупівель за державні кошти та закріплення на практичних заняттях алгоритмів змін.

Підвищення кваліфікації

З 26 жовтня по 06 листопада 2009 року в інституті проводиться семінар з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування - кадрового резерву на посаду ІV категорії, заступників начальників управлінь, відділів облдержадміністрацій (за регіональною програмою).

В програмі семінару питання політичного, наукового, правового і нормативного забезпечення державного будівництва, державного управління та місцевого самоврядування в Україні, формування і прийняття управлінських рішень.

Вивчення досвіду Європи

На запрошення Центру політичної освіти землі Баден - Вюрггемберг (Німеччина) з 10 по 19 жовтня 2009 р. директор Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Серьогін С.М. у складі української делегації взяв участь у міжнародному семінарі "Освітня політика Європейського Союзу та Німеччини: уроки для України".

Серед кола питань, які розглядалися на семінарі, головними були європейські інтеграційні процеси, зокрема, в освітньому просторі; особливості роботи інституцій Європейського Союзу; европейські методи та інструменти навчання.

Засідання науково-методичної ради

20 жовтня 2009 року в інституті, під головуванням першого заступника директора Ю.П.Шарова, відбулося засідання науково-методичної ради, яка розглянула низку актуальних питань науково-педагогічної діяльності інституту, серед яких виконання поточного плану видання наукової та методичної літератури у поточному році, а також формування плану видань на наступний рік; розподіл слухачів спеціальностей «Державне управління» та «Публічне адміністрування» за спеціалізаціями.

Підвищення кваліфікації

З 19 по 30 жовтня 2009 р. в інституті проводиться семінар з підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, які займаються питаннями комунального господарства та комунальної власності.

В програмі семінару лекції і тренінги, які проведуть науково-педагогічні працівники інституту з питань державної політики у сфері комунального господарства та комунальної власності, а також практичні заняття за участю провідних фахівців системи управління житлово-комунальним господарством.

Публічні дебати на тему: «Європейській союз - організація з майбутнім»

16 жовтня 2009 р. в інституті відбулися дебати на тему: «Європейській союз - організація з майбутнім».

Експертами проекту виступали:
Пан Базиль Баран – голова ради міста Щецин (Польща),
Шаров Юрій Павлович – перший заступник директора Дніпропетровського регіонального інституту державного управління,
Квітка Сергій Андрійович - керуючий справами виконкому Дніпропетровської міської ради,
Петров Олексій Миколайович – начальник відділу міжнародних зв’язків Північнокавказької академії державної служби (Російська Федерація).

Після дебатів учасникам проекту було вручено сертифікати. Їх тепло привітали присутні в залі слухачі і студенти інституту.

Інформаційно-навчальний семінар з питань євроатлантичної інтеграції України

15 жовтня 2009 року з метою реалізації в Дніпропетровській області Державної цільової програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2008 – 2011 роки на базі Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбувся інформаційно-навчальний семінар з питань євроатлантичної інтеграції України.

Організатором семінару є Дніпропетровська облдержадміністрація за підтримки Координаційного бюро європейської і євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України та Посольства Словацької Республіки в Україні.

У роботі семінару взяли участь:
Микола Ситник – радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації;
Олексій Перевезенцев – перший заступник директора Координаційного бюро європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України;
Катерина Ковачова – заступник Надзвичайного та Повноважного Посла Республіки Словаччини в Україні;
Олег Соскін – директор інституту трансформації суспільства.

Доповіді презентували:
Руслана Сіробаба – заступник начальника управління євроатлантичної інтеграції Коордінаційного бюро європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України;
Олександр Півоваров – професор українського державного Дніпропетровського хіміко-технологічного університету;
Олег Соскін – директор інституту трансформації суспільства;
Катерина Ковачова - заступник Надзвичайного та Повноважного Посла Республіки Словаччини в Україні;
Тетяна Брежнева – керівник Центру євроатлантичної інтеграції у м.Дніпропетровську.

Зустріч з заступником голови Індустріальної районної у м. Дніпропетровську ради

14 жовтня 2009 р. в рамках виконання програми українсько-польської співпраці відбулася зустріч заступника директора з підвищення кваліфікації і міжнародного співробітництва Щербакова П.С. і голови ради м.Щецін (Польща) пана Бизиля Барана з заступником голови Індустріальної районної у м. Дніпропетровську ради Січкарь Ольгою Костянтинівною.

Зустріч з міським головою

14 жовтня 2009 р. в рамках виконання програми українсько-польської співпраці відбулася зустріч виконуючого обв'язки директора інституту Ю.П.Шарова і голови ради м.Щецін (Польща) пана Бизиля Барана з міським головою м. Дніпропетровська І.І. Куліченком.

Під час зустрічі усі її учасники висловили задоволення поглибленням українсько-польських відносин.

І.І.Куліченко та пан Базиль Баран висловили взаємну зацікавленість у співпраці в багатьох сферах управління і розвитку міст та фундаторську роль Дніпропетровського регіонального інституту державного управління та його директора С.М.Серьогіна в організації даної зустрічі.

Спільний українсько-польський проект
"На шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції"

13-14 жовтня 2009 р. в рамках спільного українсько-польського проекту "На шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції" проводяться семінари з питань європейської та євроатлантичної інтеграції за участю слухачів та студентів інституту.

Тренерами на семінарах виступають представники органів державного управління та місцевого самоврядування, викладачі інституту, слухачі ІІ курсу спеціальності "Державне управління" та студенти факультету менеджменту, які проходили стажування в Польщі.

У рамках проекту буде прочитано наступні лекції:

Підвищення кваліфікації

З 12 по 23 жовтня 2009 р. в інституті проводиться семінар з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які займаються питаннями соціального захисту населення.

В програмі семінару - правові та нормативні акти України з питань соціальної політики та соціального захисту населення, практичні аспекти роботи закладів і установ, які опікуються питаннями соціального захисту населення.

Серед викладачів курсів - професори і доценти Дніпропетровського регіонального інституту державного управління та провідні спеціалісти Головного управління праці та соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Відеоконференція "Вплив груп інтересів на перебіг виборчої кампанії"

13 жовтня 2009 року науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти інституту приймали участь у роботі міжрегіональної відеоконференції на тему: "Вплив груп інтересів на перебіг виборчої кампанії" із запрошенням представників посольства США та фахівців з виборчого процесу.

Докладніше...

Зустріч з польськими партнерами

13 жовтня 2009 р. під час перебування в інституті голова ради міста м. Щецин пан Базиль Баран зустрівся з виконуючим обов'язки директора інституту Ю.П.Шаровим, ознайомився з навчально-методичною базою інституту, взяв участь у видиоконференції на тему: "Вплив груп інтересів на перебіг виборчої кампанії".

Співпраця з польськими партнерами

Дніпропетровській регіональний інститут державного управління протягом декількох років співпрацює з Вищою школою адміністрації публічної в Щецині (Республіка Польща). У поточному році партнерським є проект "На шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції", основна мета якого - покращання знань та підвищення інтересу до Європейського Союзу і НАТО, зокрема, щодо процесу інтеграції України в ЄС.

В рамках чергового етапу проекту передбачається проведення 3-годинних семінарів з питань ЄС для 14 груп українських слухачів і студентів при (при супроводі польських тренерів)і заздалегідь підготовлених сценаріїв, які були розроблені учасниками проекту під час стажування в Польщі.

Плідна співпраця інституту і Вищої школи адміністрації публічної в Щеціні дала змогу поширити співпрацю на рівень органів місцевого самоврядування м. Дніпропетровську і м. Щеціна. Саме з метою обговорення проекту програми співпраці з 12 по 18 жовтня у Дніпропетровську перебуває польська Делегація на чолі з головою ради міста м. Щецин паном Базилем Бараном.

В програмі перебування запланована зустріч з виконуючим обов'язки директора інституту Ю.П.Шаровим, міськім головою м. Дніпропетровську І.І.Куліченком, головою Індустріальної районної у м. Дніпропетровську ради С.С. Чаплиним зустріч з професорсько-викладацьким складом, докторантами, аспірантами та проведення семінару зі слухачами інституту.

В рамках проекту заплановано проведення публічних дебатів на тему: "Європейська інтеграція: "за і проти".

Міжрегіональні муніципальні слухання

9 жовтня 2009 р. заступник директора з наукової роботи О.М. Рудік та завідувач кафедри права та європейської інтеграції Прокопенко Л.Л. взяли участь у міжрегіональних муніципальних слуханнях "Конституційні засади організації місцевої влади", що відбулися у приміщенні облдержадміністрації.

У слуханнях взяли участь близько 1100 осіб. Це представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, вчені, представники бізнесових кіл, муніципальної громадськості Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської областей, АР Крим та м.Севастополя. Були обговоренні конституційні аспекти реформування публічної влади в Україні, проблеми реформування територіальної організації влади в державі, а також конституційні засади адміністративно-територіального устрою. Також були розглянуті фінансово-економічні аспекти конституційних змін місцевої влади.

Семінар з методики та дидактики навчання

8 жовтня 2009 р. в рамках підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників інституту (згідно з Положенням про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників інституту та їх стажування на підприємствах, в організаціях, наукових установах та навчальних закладах, затвердженого наказом директора інституту від 08.09.2009 № 211-к "Про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників") відбувся черговий семінар з методики та дидактики навчання для досвідчених викладачів на тему: "Семінар-практикум з удосконалення педагогічної майстерності".

З відповідною доповіддю виступив ВІКТОРОВ В.Г., д.філос.н., завідувач кафедри філософії, соціології державного управління.

Для участі у семінарі були запрошені завідувачі кафедр та науково-педагогічні працівники інституту.

Участь у роботі науково-практичної конференції

Директор інституту С.М. Серьогін та його перший заступник Ю.П. Шаров приймають участь у роботі науково-практичної конференції "Шляхи посилення впливу галузі науки "Державне управління" на реформування державної служби та державного управління в Україні", що проходить 7-10 жовтня 2009 року у м. Ялта, Автономна Республіка Крим.

Як голова спеціалізованої Вченої ради інституту, С.М. Серьогін, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України 8 жовтня 2009 року виступить на пленарному засіданні з доповіддю на тему "Шляхи удосконалення атестаційного процесу кадрів вищої школи".

Метою науково-практичної конференції є обговорення наукових та практичних проблем, пов’язаних з посиленням впливу галузі наук «Державне управління» на процес реформування державного управління, на розв'язання гострих сучасних проблем державного управління та вироблення рекомендацій по формуванню єдиного національного освітнього простору у підготовці кадрів для діяльності органів публічної влади.

Міжрегіональні муніципальні слухання

9 жовтня об 11.00 в приміщенні облдержадміністрації (пр. Кірова,1) відбудуться міжрегіональні муніципальні слухання "Конституційні засади організації місцевої влади". Від Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України в них візьмуть участь заступник директора з наукової роботи Рудік О.М. та завідувач кафедри права та європейської інтеграції Прокопенко Л.Л.

Науково-практична конференція

6 жовтня 2009 р. відбулась щорічна науково-практична конференція за результатами стажування слухачів "Актуальні проблеми державного управління та місцевого самоврядування" .

Докладніше...

Вступні іспити до аспірантури

З 5 жовтня в інституті розпочалися вступні іспити до аспірантури за чотирма спеціальностями у галузі "Державне управління". На всі спеціальності та форми навчання конкурс достатньо високий.

Виїзне заняття у Дніпропетровській міській раді

В рамках семінару державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які займаються питаннями впровадження системи управління якістю в органах державної влади та місцевого самоврядування, що проходить в інституті з 28 вересня по 9 жовтня, 30 вересня 2009 р. відбулося виїзне заняття у Дніпропетровській міській раді.

Як відомо, Дніпропетровська міська рада впровадила стандарт якості ДСТУ-ІSO 9001-2001. тому її досвід є цікавим і корисним для слухачів.

День працівника освіти!

1 жовтня 2009 року в інституті відбулися урочистості з нагоди Дня працівників освіти, у яких взяли участь працівники, слухачі і студенти інституту.

Директор інституту Серьогін С.М. тепло і щиро привітав учасників зборів з професійним святом і вручив грамоти інституту науково-педагогічним працівникам.

Слухачі і студенти виступили з великим святковим концертом, усі номери якого було тепло зустріті глядацьким залом.

Презентація кафедри філософії, соціології державного управління

29 вересня 2009 року відбулась презентація кафедри філософії, соціології державного управління для слухачів І курсу спеціальностей "Державне управління" та "Публічне адміністрування".

Докладніше...

Навчаються молоді управлінці

З 28 вересня по 2 жовтня в інституті проводиться постійно діючий семінар з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Дніпропетровської області, стаж служби яких менше одного року.

Презентація кафедри Державного управління та місцевого самоврядування

28 вересня 2009 року відбулась презентація кафедри державного управління та місцевого самоврядування для слухачів І курсу спеціальностей "Державне управління" та "Публічне адміністрування".

Станом на 1.09.09 р. на кафедрі здійснюється підготовка 1 докторанта, 17 аспірантів та 21 здобувача. Викладачами, аспірантами та здобувачами кафедри було захищено 5 докторських та 13 кандидатських дисертацій. За період існування кафедри підготовлено та видано біля 300 публікацій, з них 20 монографій, 15 навчальних посібників тощо.

Докладніше...

Круглий стіл

28 вересня 2009 року у форматі відеоконференції відбувся круглий стіл "Концептуальні засади системного оновлення Конституції України". У роботі круглого столу брали участь науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти Національної академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів, керівні працівники центральних органів державної влади, представники громадських організацій, фахівці у галузі конституційного права.

Від Дніпропетровського регіонального інституту державного управління виступив к. політ.н., доцент, заступник директора інституту з наукової роботи Рудік О.М. з доповіддю на тему: "Основні тенденції формування суспільної думки щодо змін до Конституції України (за результатами первинного обговорення у Дніпропетровській області)".

Докладніше...

Увага всім бажаючим вступити до аспірантури та докторантури!

Увага всім бажаючим вступити до аспірантури та докторантури!

Прийом документів подовжено до 30 вересня!

Докладніше...

Семінар з методики та дидактики навчання

24 вересня 2009 р. відбувся семінар з методики та дидактики навчання на тему: "Обговорення Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників".

У роботі семінару взяли участь завідувачі кафедр та науково-педагогічні працівники.

Круглий стіл

22 вересня в інституті відбувся круглий стіл з обговорення положень проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України", що передбачено Указом Президента України від 25 серпня 2009 року №671/2009 "Про винесення на всенародне обговорення проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України" за участю Голови правління Комітету виборців України ЧЕРНЕНКО Олександра Миколайовича.

У заході взяли участь: заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Є.І.БОРОДІН, науковці, представники органів місцевого самоврядування Дніпропетровської області; науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти та слухачі спеціальності "Державне управління" Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України.

Під час роботи круглого столу були занотовані всі пропозиції, зауваження та питання щодо законопроекту, які потім будуть узагальнені й направлені до Національного інституту стратегічних досліджень.

Cемінар з підвищення кваліфікації державних службовців

З 21 по 25 вересня 2009 року в інституті проводиться семінар з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з використання інформаційних технологій в управлінській діяльності.

Cесія першокурсників

З 21вересня в інституті розпочалася установочна сесія першокурсників заочно-дистанційної форми навчання спеціальності "Державне управління". Початок сесії відбувся з презентації магістерської програми з державного управління.

Науково-практична конференція "ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ"

18 - 19 вересня 2009 року у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України проходить щорічна науково-практична конференція "ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ".

Докладніше...

Прийом в аспірантуру

У Дніпропетровському регіональному інституті продовжується прийом документів до докторантури та аспірантури за чотирма спеціальностями у галузі державного управління.

Станом на 16 вересня 2009 р. подана одна заява на одне місце до докторантури; на сім місць аспірантури з відривом від виробництва подано чотири заяви; на шість місць аспірантури без відриву від виробництва - також чотири заяви.

Документи приймаються до 25 вересня 2009 року. Довідкову інформацію вступники до докторантури і аспірантури можуть отримати у завідувача сектором підготовки науково-педагогічних кадрів Тинкован Оксани Валеріївни за телефоном 744-42-24.

Робоча нарада

16 вересня 2009 року в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбулася робоча нарада з реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадського суспільства у 2009 році.

У ході проведення робочої наради розглянуті питання запровадження навчального модуля «Взаємодія з громадськістю», доповнення до програм підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад циклу лекційних та семінарських занять з питань налагодження комунікацій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства і засобами масової інформації; проведення на базі ЦПК постійно діючого семінару «Організація участі громадськості у процесі прийняття рішень органами влади».

Cесія першокурсників

7 вересня 2009 р. розпочалася установча сесія першокурсників спеціальності державного управління.

Організаційне зібрання провів декан факультету державного управління, канд.держ.упр., доцент Письменний І.В.

Першу лекцію прочитав завідувач кафедрою права та європейської інтеграції,к.і.наук, доцент Прокопенко Л.Л.

Презентована нова спеціальність

У Дніпропетровському регіональному інституті державного управління з 1 вересня 2009 року запроваджується нова спеціальність - 8.150107 "Публічне адміністрування ".

Розпочато широкомасштабну підготовку кадрів, здатних до діяльності на засадах демократичного врядування та сприяти вирішенню суто прагматичної проблеми орієнтації влади на людину, утвердження та забезпечення прав людини.

Розроблено і затверджено програми навчання магістрів публічного адміністрування.

Серед слухачів першого набору працівники органів державного управління, місцевого самоврядування, які вже мають певний досвід роботи в органах публічного адміністрування.

Заняття з англійської мови проводить доцент кафедри української та іноземних мов Павленко Л.В.

Візит голови Донецької ОДА

4 вересня 2009 р. інститут з робочим візитом відвідав голова Донецької обласної державної адміністрації Логвиненко Володимир Іванович.

Під час зустрічі з директором інституту С.М. Серьогіним були обговорені питання підготовки фахівців для органів державного управління та місцевого самоврядування Донецької області а також підвищення кваліфікації державних службовців Донецької області.

Спецрада у новому навчальному році

4 вересня 2009 р. в інституті під головуванням доктора наук з державного управління, професора, заслуженого діяча науки і техніки України СЕРЬОГІНА С.М. відбулося засідання спеціалізованої вченої ради К 08.866.01.
Спецрада прийняла до захисту чотири дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління здобувачів.

Вручення залікових книжок

4 вересня 2009 р. в інституті відбулося урочисте вручення залікових книжок студентам І курсу спеціальності "Менеджмент". 50 студентам залікові книжки вручив перший заступник директора інституту доктор наук з державного управління, професор ШАРОВ Ю.П.

Урочисті збори, присвячених початку нового 2009-2010 навчального року та Дню Знань

1 вересня 2009 року о 10-00 в інституті відбулися урочисті збори з нагоди початку нового навчального року та Дня Знань. У зборах взяли участь науково-педагогічні працівники, співробітники інституту, студенти та слухачі факультетів державного управління й менеджменту, першокурсники, випускники інституту, а також почесні гості (всього 300 чол.).

Збори відкрив директор інституту С.М.Серьогін. З початком нового навчального року учасників зборів привітали: Храмцов Валерій Леонідович - заступник голови Дніпропетровської обласної ради по виконавчому апарату; Дригинич Роман Володимирович - заступник голови, керівник апарату Запорізької обласної державної адміністрації; Молошна Олена Леонідівна - начальник управління державної служби Головдержслужби України в Дніпропетровській області; Квітка Сергій Андрійович - керуючий справами виконкому Дніпропетровської міської ради; Прийменко Олена Володимирівна - начальник відділу кадрової роботи Донецької обласної державної адміністрації; Лукашова Вікторія Федорівна - голова Жовтневої районної у місті Дніпропетровську ради.

Серьогін С.М. оголосив вітання від Президента України В.А. Ющенка та ректора Національної академії державного управління при Президентові України В.П. Приходька.

Директор інституту С.М.Серьогін вручив слухачам та студентам, зарахованим на перший курс, атрибути слухачів та студентів: символічне посвідчення слухачів факультету державного управління, залікову книжку та студентський квиток першокурсникам факультету менеджменту.

Слухачі прийняли Присягу слухача Національної академії державного управління при Президентові України, студенти - Клятву студента.

На зборах виступили також представники слухачів та студентів всіх курсів, випускники інституту.

Вітаємо з Днем знань!

Від імені колективу Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України вітаю Вас і Ваших співробітників з початком нового навчального року, з Днем знань!

Нехай цей рік стане новим етапом в ефективній реалізації важливих завдань, поставлених Президентом нашої держави щодо інтеграції України у світовий освітянський простір.

Щиро зичу вам міцного здоров'я, щастя, нових здобутків, невпинного творчого пошуку та успіхів у служінні Батьківщині.

З повагою
директор інституту С.М. Серьогін

Привітання Президента України В.А.Ющенко

Привітання ректора Національної академії державного управління при Президентові України В.П.Приходька

1 Вересня!

01 вересня 2009 р. о 10-00 в актовому залі інституту відбудуться урочисті збори з нагоди початку нового навчального року.

Запрошуються завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники, керівники структурних підрозділів, слухачі, студенти, аспіранти та докторанти.

Вчена рада

31 серпня під головуванням директора інституту Серьогіна С.М. відбулося засідання Вченої ради інституту. Розглянуто низку актуальних питань діяльності інституту, зокрема: про робочий навчальний план для І курсу за напрямом 6.030601 "Менеджмент"; про обрання наукових працівників; про план роботи Вченої ради на ІІ півріччя 2009 року.

Підсумки серпневої наради

31 серпня в інституті відбулася щорічна серпнева наради. При присутності учасників наради - керівників та професорсько-викладацького складу інституту, директор інституту СЕРЬОГІН С.М. виступив з яскравою і змістовною доповіддю-роздумами про підсумки минулого навчального періоду та завданнями на новий навчальний рік.

Головна увага у доповіді приділена підвищенню якості надання освітніх послуг усіма кафедрами і особисто кожним викладачем, ефективності наукових досліджень, раціональному і економному господарюванню.

Найважливішими пріоритетами інституту Серьогін С.М. назвав формування у слухачів і студентів почуттів патріотизму, порядності і професійності.

Початок 2009-2010 навчального року

1 вересня 2009 року розпочинається навчальний процес у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України - одному з 4-х інститутів Національної академії державного управління при Президентові України з підготовки, перепідготовки і підвищенні кваліфікації державних службовців, які працюють в органах державного управління і місцевого самоврядування. Урочисте відкриття навчального року відбудеться 1 вересня в 10-00 в актовому залі інституту.

Напередодні, 31 серпня, о 10-й годині, в інституті відбудеться щорічна серпнева нарада, з доповіддю на якій виступить директор інституту, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України С.М.Серьогін.

У нараді, що визначить стан та напрямки подальшого удосконалення наукової роботи, навчально-педагогічного процесу в інституті, візьмуть участь керівники структурних підрозділів, науково-педагогічні працівники, докторанти і аспіранти інституту.

Навчальний процес в інституті з 1 вересня 2009 року розпочнеться для 825 слухачів спеціальності "Державне управління" усіх форм навчання, 459 студентів спеціальностей "Менеджмент організації" та "Управління проектами", 6 докторантів, 51 аспіранта, 56 здобувачів наукового ступеня кандидата наук.

Прийом з нагоди Дня незалежності

23 серпня 2009 р. директор інституту Серьогін С.М. у складі делегації Дніпропетровської області прийняв участь в Урочистому прийомі, якій Президент України Віктор Андрійович Ющенко і пані Катерина Ющенко організовували з нагоди 18-річчя незалежності України.

Детальніше...

Вітаємо з Днем Незалежності України!

Від імені колективу Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України і від себе особисто вітаю Вас зі святом державності – Днем Державного Прапора України та Днем Незалежності України!

Нам пощастило жити у час, коли вікові мрії українського народу втілилися у незалежній державі. Тож прийміть побажання, щоб свято утвердження державності наповнювало Ваше серце новою світлою впевненістю в майбутньому.

Міцного Вам здоров'я, щастя, добробуту і злагоди!

З великою повагою
директор інституту С.М. Серьогін

Заходи до Дня Незалежності України та Дня Державного Прапора України

20 серпня 2009 року делегація працівників інституту взяла участь у заходах, які Жовтнева районна рада м. Дніпропетровська (за місцем розташування інституту) проводила для відзначення Дня Незалежності України та Дня Державного Прапора України біля пам'ятника Д.І.Яворницькому.

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ!

Наказ про зарахування на факультет державного управління

Наказ про зарахування на факультет менеджменту

Науковці інституту - управлінцям

Наукова та науково-дослідна робота у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління спрямована на розробку власної інтелектуальної продукції у сфері фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі науки "Державне управління", а також надання експертних й консультативно-дорадчих послуг органам державної влади та місцевого самоврядування, удосконалення теоретичної і прикладної бази викладання основних дисциплін магістерської програми за спеціальностями "Державне управління" і "Публічне адміністрування", програм перепідготовки кадрів державної служби на короткотермінових курсах і тематичних семінарах Центру підвищення кваліфікації кадрів.

Детальніше...

Кадрова політика - в дії

Відповідно до Закону України "Про державну службу", постанови Кабінету Міністрів України від 01 грудня 1994 р. № 804 "Про затвердження Положення про порядок стажування у державних органах" в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління проходять стажування працівники, що зараховані до кадрового резерву на посади заступників директора інституту, керівників структурних підрозділів та інших державних службовців. Плани стажування складено у відповідності до перспективних планів роботи інституту, його тематичних напрямів діяльності, особистих річних планів роботи державних службовців, що зараховані до кадрового резерву з метою набуття досвіду роботи в інституті, які погоджено з керівництвом відділу роботи з персоналом. Згідно з наказами директора інституту на сьогоднішній день проходять стажування 14 осіб, та четверо плануються з початку серпня.

Детальніше...

"На шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції"

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України спільно з Вищою школою публічного управління реалізує проект "На шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції", за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща в рамках Програми міжнародної польської допомоги.

Загальна мета проекту полягає в тому, щоб покращити знання та підвищити інтерес до Європейського Союзу і НАТО, зокрема, щодо процесу інтеграції України в ЄС та НАТО, серед студентів ДРІДУ НАДУ.

Одним з етапів реалізації проекту є навчальний візит (14-22 липня 2009 р.) слухачів, студентів, аспірантів інституту до Польщі, де вони мають змогу отримати знання та ознайомитися зі структурою, історією та інституціями Європейського Союзу і НАТО, а також оволодіти навичками їх передачі з використанням інтерактивних методів.

Детальніше...

Підготовка до нового навчального року

Підготовка до нового навчального рокуУ даний час в інституті здійснюється активна робота з підготовки до нового навчального року та роботі в осенньо-зимовий період. Уваги господарників потребує велике господарство інституту: аудиторії, службові і побутові приміщення 2-х навчальних корпусів, житлові кімнати 2-х гуртожитків, 2 котельні та інші об'єкти.

ПРИЙМАЛЬНА КАМПАНІЯ У РОЗПАЛІ

На відміну від класичних ВНЗ у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України приймальна кампанія триває вже четвертий місяць.

За цей період було прийнято документи та проведено вступні екзамени за державним замовленням та договорами на факультет державного управління від 249 бажаючих. Готується наказ про зарахування на навчання за договорами. Прийом документів від бажаючих навчатися на факультеті державного управління триває до 21 серпня.

На факультет менеджменту подаються заяви, сертифікати тощо від випускників шкіл, технікумів, що бажають отримати кваліфікацію бакалавра з менеджменту. На денну форму навчання напряму "Менеджмент" на 22 липня надійшло 117 документів, а на заочну - 3.

Випускники, які мають повну вищу освіту дещо повільно виявляють зацікавленість навчанням у магістратурі за спеціальністю "Управління проектами", поки що отримано 12 заяв. Хоча фахівці з кваліфікацією "Керівник проектів та програм" мають попит та добру ціну на ринку праці до кризи та й під час неї.

Підвищення кваліфікації державних службовців

Державна акредитаційна комісія України рішенням від 02 липня 2009 р. (протокол № 79) продовжила Дніпропетровському регіональному інституту державного управління Національної академії державного управління дію сертифікату про акредитацію щодо підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та керівників, працівників державних підприємств, установ, організацій за напрямом 1501 Державне управління до 01.07.2013 року.

В свою чергу Міністерство економіки України листом-погодженням №740 від 14 липня 2009 року погодило Дніпропетровській обласної державній адміністрації процедуру закупівлі у Дніпропетровського регіонального інституту державного управління послуг у сфері підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування за обласною програмою двотижневих семінарів та програмою тематичного постійного діючого семінару з використанням інформаційних технологій в управлінській діяльності.

У зв'язку з цим інститут гостинно чекає з 1 вересня 2009 року слухачів курсів за актуальними і цікавими програми підвищення кваліфікації в сучасних аудиторіях і комп'ютерних класах, зручних кімнатах гуртожитків, у всебічно привабливій удільні.

Урочисте вручення дипломів випускникам факультету менеджменту

10 липня 2009 р. в інституті відбулося урочисте вручення дипломів випускникам факультету менеджменту. Вже на протязі 11 років наш інститут здійснює підготовку фахівців на факультеті менеджменту. За цей період підготовлено: 273 бакалаврів з менеджменту, 172 спеціалістів менеджерів-економістів, 337 магістрів управління проектами.

Сьогодні ця лава висококваліфікованих спеціалістів поповнюється: 74 бакалаврами з менеджменту, 35 спеціалістами менеджерів-економістів, 52 магістрами управління проектами (20 випускників отримує дипломи з відзнакою). Директор інституту Серьогін С.М. доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України привітав випускників з цією знаменною подією в їх житті. Також на святі були присутні: Шаров Ю.П., завідувач випускаючої кафедри менеджменту та управління проектами; Огданський К.М., декан факультету менеджменту; Слюсар Д.А., директор Експо-центру "Метеор", випускники, їх батьки та гості.

Зустріч із Анатолієм Гриценком

2 липня 2009 р. в приміщенні інституту відбулася зустріч із Головою Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, народним депутатом України IV скликання, екс-міністром оборони України, головою ВГО "Громадянська позиція" Анатолієм Степановичем ГРИЦЕНКОМ.

Урочистий прийом з нагоди Дня державної служби України

Урочистий прийом з нагоди Дня державної служби України23 червня 2009 р. в Дніпропетровській обласній державній адміністрації відбувся урочистий прийом з нагоди Дня державної служби України, у якому взяв участь директор Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Серьогін Сергій Михайлович, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

докладніше...

Вступна кампанія

Вступна кампаніяЗ 16 червняв інституті розпочалася вступна кампания на спеціальності «Державне управління» та «Публічне адміністрування».

16-17 червня відбулося комп'ютерне тестування із державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань.

18 червня відбулося комп'ютерне тестування з іноземної мови (денна форма навчання).

19 червня проведена співбесіда із сучасних проблем державного управління.

Підвищення кваліфікації

З 17 по 19 червня в інституті для державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування за обласною програмою проводиться тематичний семінар "Стратегічне планування та управління проектами".

Підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікаціїЗ 15 по 18 червня в інституті проводиться семінар з підвищення кваліфікації "Правові та практичні аспекти державних закупівель" для спеціалістів, які є членами тендерних комітетів бюджетних установ, підприємств та організацій.

Всеукраїнський конкурс "Кращий державний службовець"

Всеукраїнський конкурс 10 червня 2009 р. в інституті відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець"в Дніпропетровській області.

Проводили цій захід управління державної служби Головдержслужби України в Дніпропетровській області, управління кадрової роботи та державної служби Дніпропетровської облдержадміністрації та центр підвищення кваліфікації Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

В конкурсі беруть участь державні службовці органів державного управління області, зокрема, управлінь облдержадміністрації та районних державних адміністрації.

Переможці ІІ туру Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" в Дніпропетровській області

Тематичний семінар: "Актуальні проблеми державного управління та місцевого самоврядування"

Тематичний семінар: 11-13 червня в інституті відбувся тематичний семінар: "Актуальні проблеми державного управління та місцевого самоврядування" для начальників та перших заступників начальників управлінь, начальників самостійних відділів облдержадміністрацій, заступників міських голів, селищних та сільських голів, кадрового резерву на посади ІУ категорії.

Відкрив семінар та презентував його актуальні риси заступник директора інституту з підвищення кваліфікації і міжнародного співробітництва П.С.Щербаков; першу лекцію з державної політики в системі формування кадрів публічного адміністрування прочитав доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник науки і техніки України директор інституту С.М. Серьогін

Проект "На шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції"

Проект 11 - 12 червня в інституті в рамках проекту "На шляху до євроатлантичної інтеграції" відбувся семінар за участю представників Вищої школи адміністрації публічної Республіки Польщі (м.Щецін).

В семінарі взяли участь та презентували змістовні виступи докторанти, аспіранти та слухачі інституту.

Тематичний семінар

тематичний семінар за темою 2-4 червня 2009 року в відповідності до програми роботи з кадрами інститутом спільно з управлінням з питань молоді та спорту Дніпропетровської облдержадміністрації та управлінням державної служби Головдержслужби України в Дніпропетровській області проведено тематичний семінар за темою "Основи державного управління" для учасників стажування в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування та територіальних підрозділах центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом.

Круглий стіл

4 червня 2009 р. в інституті відбувся круглий стіл за темами: "Звернення до Європейського суду з прав людини" та "Обговорення внесених Президентом України змін Конституції України", у якому взяли участь докторанти та аспіранти інституту. Провів круглий стіл заступник директора з наукової роботи Рудік О.М.

Підвищення кваліфікації

З 02 по 05 червня в інституті проводиться семінар з підвищення кваліфікації "Правові та практичні аспекти державних закупівель".

Підвищення кваліфікації

Лекцію З 01 по 12 червня в інституті проводиться семінар з підвищення кваліфікації за професійною програмою для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, стаж служби яких менше одного року.

Поїздка до Хортиці

Поїздка до Хортиці30 травня 2009 року співробітники інституту за ініціативою профспілкового комітету здійснили екскурсійну поїздку до легендарного місця Запорізької Січі - Хортиці. В програмі екскурсії учасники поїздки ознайомилися з і історією Українського козацтва, , відвідали музей козацького побуту, насолодилися цікавою кінською виставою. Поїздка викликала у всіх учасників безліч позитивних емоцій, почуття гордості за минуле України, естетичної насолоди.

Круглий стіл за темою: "ДОСВІД КАЗАЦЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ"

Круглий стіл за темою: 26 травня 2006 року в інституті відбувся круглий стіл за темою: "ДОСВІД КАЗАЦЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ". В роботі круглого столу взяли участь співробітники, науковці, докторанти, аспіранти, слухачі та студенти інституту. Відкрив і вів конференцію перший заступник директора інституту Шаров Ю.П., доктор наук з державного управління,професор. З доповіддю з тематики круглого столу виступив Сухінін Д.В - кандидат наук з державного управління, випускник Дніпропетровського регіонального інституту, начальник Головного Запорізького обласного управління у справах захисту прав споживачів.

Вчена рада К.08.866.01

Засідання Вченої РадиНа підставі постанови Вищої атестаційної комісії України № 17-06/1 від 28 квітня 2009 року та наказу Голови ВАК України В. Мачуліна № 291 від 08.05.2009 р. в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України розпочала роботу спеціалізована вчена рада К.08.866.01 по розгляду та проведенню захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальностями:
25.00.01 - теорія та історія державного управління;
25.00.03 - державна служба;
25.00.04 - місцеве самоврядування.

У складі ради 18 вчених. Головою спеціалізованої вченої ради призначено доктора наук з державного управління, професора Серьогіна Сергія Михайловича, директора Дніпропетровського регіонального інституту державного управління при Президентові України; заступником голови - доктора наук з державного управління, професора Шарова Юрія Павловича, першого заступника директора Дніпропетровського регіонального інституту Національної академії державного управління при Президентові України; вченим секретарем - кандидата наук з державного управління Дрешпака Валерія Михайловича, доцента кафедри державного управління та місцевого самоврядування Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науково-практична конференція кафедри української та іноземних мов

27 травня 2009 року кафедра української та іноземних мов інституту проводила науково-практичну конференцію за темою: "Актуальні проблеми державного управління в Україні та міжнародний досвід державного управління та місцевого самоврядування". Робочі мови конференції: англійська, німецька, французька, українська. В роботі конференції взяли участь: заступник директора інституту з наукової роботи Рудік О.М., декан факультету державного управління Письменний І.В., слухачі факультету державного управління, студенти факультету менеджменту.

докладніше...

Робочі поїздки

Черкаська ОДАЗ 18 по 25 травня керівництво інституту та відповідальні працівники відділу роботи з персоналом здійснюють поїздки до обласних державних адміністрацій регіонів, з яких працівники державних органів навчаються на факультеті державного управління.

Донецьку облдержадміністрацію відвідав директор інституту С.М.Серьогін; Запорізьку - перший заступник директора Ю.П.Шаров; Дніпропетровську та Черкаську - заступник директора з підвищення кваліфікації і міжнародної діяльності П.С.Щербаков; Кіровоградську - заступник директора з наукової роботи О.М.Рудік.

Мета зустрічей з керівниками кадрових служб та потенційними вступниками - презентація професійних навчальних програм, умов вступу до інституту, наявної матеріально-технічної та соціально-побутової бази.

Делегація слухачів Одеського регіонального інституту державного управління

Делегація ОРІДУ НАДУ21-23 травня 2009 року в рамках співпраці представників слухацького врядування у Дніпропетровському інституті державного управління перебуває делегація слухачів Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України на чолі з деканом факультету держаного управління Поповим Миколою Петровичем.

В програмі перебування - зустрічі з керівництвом Дніпропетровського регіонального інституту, знайомство з інститутом, його матеріально-технічною базою, практичні заняття з дисципліни "Політика європейської інтеграції", презентація слухацького проекту "Наш курс".

У вільний час передбачено знайомство з містом Дніпропетровськ, його цікавими місцями.

Весняна сесія

Весняна сесія18-31 травня 2009р. проходить весняна сесія слухачів першого курсу спеціальності "Державне управління" заочної форми навчання.

Лекцію з модулю "Державна служба і кадрова політика" читає доктор наук держ. упр., професор, заслужений працівник науки і техніки України, директор інституту Серьогін С.М.

Державна атестація слухачів спеціальності "Управління проектами"

Державна атестація слухачів спеціальності 18-22 травня проходить державна атестація слухачів спеціальності "Управління проектами" факультету менеджменту.

Державну екзаменаційну комісію очолює Дроб О.М., к.економ.н., заступник директора ТОВ "Метпром".

Підвищення кваліфікації

18-21 травня проходить семінар з підвищення кваліфікації "Правові та практичні аспекти державних закупівель".

18-22 травня проходить тематичний постійно діючий семінар з підвищення кваліфікації для державних службовців - заступників начальників головних управлінь облдержадміністрацій, начальників та перших заступників начальників управлінь, начальників самостійних відділів облдержадміністрацій "Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України ".

18-29 травня проходить семінар з підвищення кваліфікації за професійною програмою для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, кадрового резерву на керівників відділів структурних підрозділів.

Відеоконференція "Впровадження в Україні Європейської стратегії інновацій та доброго врядування на місцевому рівні"

Відеоконференція18 травня 2009 року відбулася відеоконференція "Впровадження в Україні Європейської стратегії інновацій та доброго врядування на місцевому рівні" у рамках проведення Дня Європи в Україні.

До обговорення Європейської стратегії щодо інновацій та ефективного врядування на місцевому рівні долучились регіональні інститути Дніпропетровська, Львова, Одеси та Харкова.

День відкритих дверей

День відкритих дверей 16 травня відбувся черговий День відкритих дверей. Як і попередньо, він викликав чималу зацікавленість вступників на магістерські програми, особливо на факультет державного управління. Відвідали інститут вступники не тільки з Дніпропетровської, а й з Донецької, Запорізької областей, м. Києва. 35 вступників прийняли участь у пробному тестуванні, 8 - подали документи про вступ.

Випускники вузів Дніпропетровська прийшли поцікавитись умовами вступу та навчання за спеціальностю "Управління проектами". Потенційні вступники на бакалаврат, в основному, зайняті незалежним тестуванням, але дехто теж відвідав наш заклад.

Позитивними враженнями відвідувачів стала інформація про значний сучасний, унікальний бібліотечний фонд, матеріально-технічну базу, викладацький склад.

Науково-практична конференція "Розвиток публічного адміністрування на засадах менеджменту: європейський контекст"

науково-практична конференція15 травня 2009 р. відбулася науково-практична конференція "Розвиток публічного адміністрування на засадах менеджменту: європейський контекст".

Програма конференції

Відео-конференція "ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ В УМОВАХ КРИЗИ"

Відео-конференція 14 травня 2009 р. відбулася конференція"ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ В УМОВАХ КРИЗИ" у режимі телемоста з регіональними інститутами.

Від Дніпропетровського регіонального інституту державного управління взяли участь: Чикаренко О.О., Чикаренко І.А. "Електронне урядування як засіб розбудови партнерських відносин влади й бізнесу"; Титаренко О.М. "Моніторинг електронного розвитку територіальних угруповань області "; Абраменко Ю.Ю. "Е-урядування: закордонний досвід".

VІ регіональна науково-практична конференція
"Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України"

VІ регіональна науково-практична конференція14 травня 2009 р. відбулася VІ регіональна науково-практична конференція "Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України"

Конференція проводилась з метою обговорення найбільш актуальних питань європейської і євроатлантичної інтеграції України, визначення головних напрямів діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в контексті європейського вибору України, узагальнення досвіду співпраці з ЄС на регіональному рівні та вироблення рекомендацій щодо її покращення.

Матеріали конференції

докладніше...

Кандидатський іспит з філософії

Кандидатський іспит з філософії14 травня аспіранти і здобувачі інституту здавали кандидатський іспит з філософії. Екзаменаційна комісія кафедри філософії, соціології державного управління на чолі з завідуючим кафедрою, доктором філософських наук, професором В.Г.Викторовим задоволена рівнем знань аспірантів.
Екзамен став підсумком копіткої індивідуальної роботи молодих науковців, яка передбачала виконання реферату з філософії, знайомство з низкою філософських першоджерел, філософськими засадами державного управління.

Проект "НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ"

10-11 травня 2009 року в рамках проекту "НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ" відбулася зустріч координаторів проекту - директора Щецинської Вищої школи публічного адміністрування Володимира Пузини та директора Дніпропетровського регіонального інституту державного управління при Президентові України Сергія Михайловича Серьогіна з метою детальної розробки графіку проекту та підготовки інформаційних матеріалів.

докладніше...

Весняна сесія

Весняна сесіяЗ 11 по 17 травня проходить весняна сесія слухачів другого курсу спеціальності "Державне управління" заочно-дистанційної форми навчання.

докладніше...

Конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників інституту

Конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників інститутуЗ 11 квітня 2009 року у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України проводився конкурс на заміщення вакантних (з 01 вересня 2009 року) посад науково-педагогічних працівників інституту.

29 квітня Вчена рада інституту за підсумками конкурсу розглянула питання про обрання науково - педагогічних працівників.

докладніше...

Прийом документів

З 21 квітня розпочався прийом документів від вступників на спеціальності"Державне управління" та "Публічне адміністрування" за держзамовленням і на контрактній основі.

Засідання кафедри філософії, соціології державного управління

Засідання кафедри філософії, соціології державного управління17 квітня 2009 р. відбулося засідання кафедри філософії, соціології державного управління.

докладніше...

Весняна сесія

13-19 квітня проходить весняна сесія студентів першого курсу спеціальності "Управління проектами" заочної форми навчання

Семінар з підвищення кваліфікації

Лекцію Системний підхід в державному управлінні читає д. філ. наук, професор Вікторов В.Г.13-24 квітня проходить cемінар з підвищення кваліфікації за професійною програмою для посадових осіб місцевого самоврядування, які займаються питаннями фінансів (за обласною програмою)

докладніше...

Семінар з підвищення кваліфікації

13-24 квітня проходить семінар з підвищення кваліфікації за професійною програмою для посадових осіб місцевого самоврядування-керівників управлінь та відділів виконавчих апаратів обласних рад (за регіональною програмою)

День відкритих дверей

День відкритих дверей11 квітня в інституті відбувся День відкритих дверей.

Захід викликав зацікавленість серед 120 майбутніх абітурієнтів. Серед вступників на факультет державного управління були представники усіх п'яти областей регіону: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської та Черкаської. Усі вони мали можливість оцінити свій рівень, взявши участь у пробному комп'ютерному тестуванні за програмою вступних екзаменів.

Наступний день відкритих дверей відбудеться 16 травня.

Турнір з волейболу на Кубок директора інституту

З 6 по 10 квітня в інституті відбувся традиційний турнір з волейболу на Кубок директора інституту. В ньому взяли участь команди слухачів денної і заочної форми навчання, студентів факультету менеджменту і співробітників інституту. У напруженої спортивної боротьбі перше місце зайняла команда студентів факультету менеджменту. Переможці отримали Кубок директора інституту та величезний торт від профспілкового комітету. Головним підсумком турніру стали позитивні емоції спортивного змагання, прояви патріотизму, вдячність за належну базу інституту, що надає змогу не тільки для плідного навчання, але й для активного відпочинку, належного соціально-побутового забезпечення.

докладніше...

Весняна толока

Весняна толокаУ Дніпропетровському регіональному інституті державного управління з 6 по 10 квітня 2009 року проведено заходи з наведення санітарного порядку та благоустрою прибудинкових територій в межах загальноукраїнського Дня довкілля та у відповідності до розпорядження директора інституту.

В заходах взяли участь працівники, слухачі та студенти інституту.

Під час Дня довкілля в інституті приведено до зразкового стану приміщення та територію інституту і гуртожитків, висаджено 50 кущів троянд, пофарбовано стволи 52 дерев, ворота господарських будівель та сміттеві контейнери, понад 110 м тротуарних бардюрів, прибрано паркову зону.

Семінар з підвищення кваліфікації

07-10 квітня проходить черговий семінар з підвищення кваліфікації для працівників державних організацій і установ з тематики "Правові та практичні аспекти державних закупівель".

Довідкове: Інститут був в числі перших українських навчальних закладів, які отримали право на проведення даних семінарів. Викладання матеріалів здійснюють висококваліфіковані фахівці з числа працівників головного управління економіки Дніпропетровської облдержадміністрації, головного контрольно-ревізійного управління у Дніпропетровської області, головного управління Державного казначейства України у Дніпропетровської області .

докладніше...

Семінар з підвищення кваліфікації

Лекцію на тему: Фінансова самостійність як основа регіонального розвитку читає к.е.н., доцент Огданський К.М.07-08 квітня проходить тематичний семінар: "Вироблення і реалізація регіональної соціально-економічної політики" для перших заступників голів райдержадміністрацій (за регіональною програмою).

докладніше...

Семінар з підвищення кваліфікації

Семінар з підвищення кваліфікації06-17 квітня проходить семінар з підвищення кваліфікації за професійною програмою для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які займаються питаннями організаційно-кадрової роботи (за обласною програмою).

докладніше...

Науково-практична конференція за міжнародною участю
"ДЕМОКРАТИЧНЕ ВРЯДУВАННЯ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ ТА КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ"

Науково-практична конференція за міжнародною участю ДЕМОКРАТИЧНЕ ВРЯДУВАННЯ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ ТА КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙПредставники інституту взяли участь у щорічній науково-практичній конференції за міжнародною участю "ДЕМОКРАТИЧНЕ ВРЯДУВАННЯ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ ТА КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ", яка відбулась 3 квітня 2009 року у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Співорганізаторами конференції стали: Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України, Національний інститут проблем міжнародної безпеки при Раді Національної безпеки та оборони України, Львівська обласна державна адміністрація, Західний науковий центр Національної академії наук України та Міністерство освіти і науки України, Інститут регіональних досліджень Національної академії наук України, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України.

докладніше...

Підсумкове розширене засідання Колегії Головного управління державної служби України

2 квітня 2009 року директор інституту Серьогін С.М. взяв участь і виступив на розширеному засіданні Колегії Головдержслужби України з питання "Про підсумки діяльності Головдержслужби України у 2008 році та основні пріоритети розвитку системи державної служби України на 2009 рік".

На засіданні були підведені підсумки діяльності Головдержслужби України у 2008 році та розглянуті основні пріоритети розвитку системи державної служби України на 2009 рік.

Весняна сесія

Лекцію 01-12 квітня проходять весняні сесії слухачів другого курсу заочної форми навчання спеціальностей "Державне управління" та "Управління проектами".

докладніше...

Cемінар з підвищення кваліфікації за професійною програмою

Підвищення кваліфікації 
    за професійною програмою для державних службовців та посадових осіб місцевого 
    самоврядування, які займаються питаннями будівництва, архітектури, ЖКГ 
    (за обласною програмою)23 березня - 3 квітня проходить семінар з підвищення кваліфікації за професійною програмою для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які займаються питаннями будівництва, архітектури, ЖКГ (за обласною програмою).

Відео-конференція

Логотип Twinning26 березня 2009 року відбулася нарада у форматі відеоконференції по проекту Twinning "Розвиток та вдосконалення системи підготовки державних службовців в Україні".

У зустрічі взяли участь: заступник Голови Головдержслужби Олена Тертишина, від Адміністративного офісу програми Twinning Наталія Кириченко, керівник проекту "ІТО" д-р Янош Законі та експерти проекту Олена Гелескул та Олександр Силакін.

докладніше...

Відеоконференція "Реформування системи публічної адміністрації - запорука покращення ефективності управління державою"

25 березня 2009 року у рамках співробітництва Ради Європи та Національної академії державного управління при Президентові України з метою сприяння реформуванню публічної адміністрації і формуванню стабільної та ефективної організації діяльності виконавчої влади відбулася відеоконференція "Реформування системи публічної адміністрації - запорука покращення ефективності управління державою" за участю представників органів виконавчої влади та експертів міжнародних організацій.

Семінар за обласною програмою з підвищення кваліфікації державних службовців

23-31 березня проходить cемінар за обласною програмою з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які займаються питаннями будівництва, архітектури, ЖКГ.

Весняна сесія

23-29 березня проходять весняні сесії слухачів другого курсу заочної форми навчання спеціальностей "Державне управління" та "Управління проектами"

Навчальний процес в інституті

З 2 по 7 березня 2009 року проходить весняна сесія студентів третього курсу спеціальності "Менеджмент організацій" заочної форми навчання.

докладніше...

Семінари з підвищення кваліфікації

Семінар за обласною програмою з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядуванняЗ 2 по 6 березня 2009 року в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління проходить семінар за обласною програмою з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які займаються питаннями економіки, фінансів.

3 - 4 березня 2009 року в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління проходить тематичний короткотерміновий семінар за регіональною програмою на тему: "Стратегічне планування та управління проектами" для керівників структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади.

Вітаємо магістрів державного управління - випускників 2009 року!

Шановні випускники, вітаємо Вас з успішним завершенням навчання в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та отриманням дипломів магістра державного управління.

Вітання від Президента України В.Ющенка
Вітання від Прем'єр-міністра України Ю.Тимошенко
Вітання від Голови Верховної Ради України В.Литвина

докладніше...

Останній крок до диплому магістра

Захист магістерських робітУ Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України з 02 лютого 2009 року розпочинаються складання державних іспитів та захист магістерських робіт слухачами спеціальності "Державне управління".

докладніше...

Лекція Президента Комісії державної служби Канади Марії Баррадос з регіональними інститутами

21 січня 2009 року Марія Баррадос у режимі телемосту з регіональними інститутами провела лекцію "Шляхи забезпечення професійності та політичної нейтральності державної служби", у якій детально зупинилась на особливостях державного устрою Канади з точки зору системи управління, на особливостях правового регулювання діяльності державної служби, структурі Комісії державної служби Канади тощо.

Оголошення 2009

Відео-конференція


Програма дій Тасіс для України 2004
Підтримка належного урядування: проект протидії корупції в Україні - UPAC в співробітництві з Національною академією державного управління при Президентові України та Програмою SIGMA
25 березня 2009 року з 9.00 до 15.00 відбудеться відео-конференція: "РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ - ЗАПОРУКА ДЕМОКРАТИЧНОГО ВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ"

докладніше...

Випуск магістрів-2009

27 лютого 2009 року о 12-00 в актовому залі інституту відбудуться урочисті збори, присвячені випуску та врученню дипломів магістрів державного управління.

Початок реєстрації, видача пакетів документів з 9-30.

Лекція у форматі відеоконференцзв’язку

21 січня 2009 року відбудеться лекціїя Президента Комісії державної служби Канади пані Марія Баррадос у форматі відеоконференцзв’язку “Шляхи забезпечення професійності та політичної нейтральності державної служби”

Шановні колеги!

З 25 грудня 2008 року до 20 лютого 2009 року в Інституті проводиться внутрішнє опитування працівників, аспірантів, докторантів і слухачів на тему: "Імідж Національної академії в професійному середовищі". Запрошуємо всіх до участі в анкетуванні.

Відповісти на питання можна тут