Круглий стіл "Європейський досвід місцевого та регіонального розвитку "

15 жовтня 2008 р. відбувся круглий стіл "Європейський досвід місцевого та регіонального розвитку", учасниками якого стали представники управління з питань внутрішньої політики Дніпропетровської обласної державної адміністрації, посадові особи місцевого самоврядування, співробітники, слухачі магістерської програми факультету державного управління, аспіранти та докторанти Дніпропетровського регіонального інституту, слухачі Центру підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, студенти вищих навчальних закладів міста Дніпропетровська.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

Місце проведення: м. Дніпропетровськ, ДРІДУ НАДУ при Президентові України, вул.. Гоголя, 29, актовий зал – ауд. 309.

Початок: 10.00

Учасники: представники управління з питань внутрішньої політики Дніпропетровської обласної державної адміністрації, посадові особи місцевого самоврядування, співробітники, слухачі магістерської програми факультету державного управління, аспіранти та докторанти Дніпропетровського регіонального інституту, слухачі Центру підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, студенти вищих навчальних закладів міста Дніпропетровська.

Модератори:
Рудік Олександр Миколайович, к.політ.н., доц., заступник директора з наукової роботи
Прокопенко Леонід Львович, к.і.н., доц., завідувач кафедри права та європейської інтеграції

10.00-10.10
Відкриття круглого столу
СЕРЬОГІН Сергій Михайлович, д.держ.упр., проф., директор ДРІДУ НАДУ при Президентові України

Шановні учасники круглого столу!
Цього року 15 жовтня Україна разом з усією Європою вдруге відзначає Європейський тиждень місцевої демократії, який є новим щорічним європейським заходом, що одночасно проводиться на національному та місцевому рівнях органами місцевої влади всіх держав-членів Ради Європи з ініціативи її робочого органу – Конгресу місцевих і регіональних влад.
Європейський тиждень місцевої демократії був запроваджений в Україні Указом Президента України від 27 вересня 2007 р. № 922/2007 "Про Європейський тиждень місцевої демократії" з метою підтвердження курсу України на європейську інтеграцію, невід'ємною складовою якого є розвиток місцевого самоврядування, а також з нагоди 10-ї річниці ратифікації Україною Європейської хартії місцевого самоврядування.
Проведення сьогоднішнього круглого столу "Європейський досвід місцевого та регіонального розвитку" є одним із заходів, запланованих у межах Європейського тижня місцевої демократії, який має на меті проінформувати державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, майбутніх магістрів державного управління, студентську молодь, аспірантів та докторантів з цілями Тижня, а також познайомити учасників з європейським досвідом місцевого та регіонального розвитку.
Те, що даний захід відбувається в стінах Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України не є випадковістю. Наш інститут є провідним навчальним закладом післядипломної освіти, в якому не тільки здійснюється підготовка державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за магістерською програмою, а й виконується значний обсяг науково-дослідних робіт з актуальних проблем державного управління та місцевого самоврядування.
Проблеми місцевого самоврядування, місцевого розвитку та місцевої демократії давно є предметом досліджень науковців, аспірантів, докторантів та слухачів нашого інституту. Можна з упевненістю сказати, що на сьогодні в Україні створене міцне теоретичне підґрунтя для реформування системи місцевого самоврядування, виведення його на нові шляхи розвитку, модернізації економічних відносин на рівні територіальних громад. Тепер справа за політиками, які мають надати теоретичним доробкам форму довгоочікуваних суспільством законодавчих актів та змін до Конституції.
Упевнений, що цьогорічний Європейський тиждень місцевої демократії сприятиме просуванню реформ та налагодженню тісніших зв’язків між органами місцевого самоврядування та територіальними громадами.
Бажаю всім учасникам круглого столу плідної роботи.

10.10-11.40
Основні доповіді
РУДІК Олександр Миколайович, к.політ.н., доц., заступник директора з наукової роботи ДРІДУ НАДУ при Президентові України
Європейський тиждень місцевої демократії як загальноєвропейський захід

ПРОКОПЕНКО Леонід Львович, к.і.н. доц., завідувач кафедри права та європейської інтеграції ДРІДУ НАДУ при Президентові України
Досвід реформування місцевого самоврядування в Польщі

ТИНКОВАН Оксана Валеріївна, к.держ.упр., завідувач сектору підготовки науково-педагогічних кадрів ДРІДУ НАДУ при Президентові України
Взаємодія органів місцевого самоврядування з громадськістю: досвід Польщі.

ЛИСАКОВА Лариса Іванівна, аспірант кафедри державного управління та місцевого самоврядування ДРІДУ НАДУ при Президентові України
Місцевий розвиток в умовах ЄС (на прикладі маршалковського уряду в Польщі)

ПОПОВИЧ Юлія Дмитрівна, слухачка факультету державного управління ДРІДУ НАДУ при Президентові України
Можливості впливу міської влади на розвиток міста (на прикладі м. Щецин, Польща).

11.40-12.45
Відповіді на запитання. Загальна дискусія

12.45-13.00
Підведення підсумків круглого столу