Науково-практична конференція «Теорія та практика державної служби»

19–20 вересня 2008 року у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України проходить перша щорічна науково-практична конференція «Теорія та практика державної служби», яка проводиться за підтримки Головного управління державної служби України. Її метою є узагальнення й оприлюднення результатів нових наукових досліджень, які стосуються сучасних проблем державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні.

Конференція, за сподіваннями її організаторів, має надати нове бачення шляхів подальшого розвитку національної системи державної служби. Під час пленарного та секційних засідань конференції передбачено обговорити питання та запропонувати способи розв'язання проблем, що стосуються:

Також очікуються дискусії щодо зміцнення кадрового потенціалу органів державної влади та місцевого самоврядування, залучення кадрів нової генерації, удосконалення форм і методів роботи з ними, модернізації системи підготовки державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування тощо.

У науково-практичній конференції бере участь понад 100 учасників з різних регіонів України: науковці, представники Головного управління державної служби України, державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування Дніпропетровської, Донецької, 3aпopiзької, Кіровоградської й Черкаської областей, керівники та працівники вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку та підвищення кваліфікації кадрів з державного управління, науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, слухачі інституту. Тези представлених на цьому науковому заході доповідей вже опубліковано у збірнику матеріалів конференції.

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління як місце проведення цієї конференції вибрано не випадково. Інститут є важливою ланкою загальнонаціональної системи навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та відомим дослідницьким центром, де сформувалася власна наукова школа у галузі проблем державної служби. Три з семи докторів наук з державного управління, які є фахівцями у галузі державної служби в Україні, працюють нині в інституті. Передбачається, що конференція "Теорія та практика державної служби" має стати традиційною.