Розпочався новий навчальний рік

1 вересня 2008 року у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України відбулися урочисті збори з нагоди початку нового навчального року.

Збори відкрив директор регіонального інституту Серьогін Сергій Михайлович

У зборах взяли участь викладачі, співробітники, випускники інституту, слухачі і студенти факультетів державного управління і менеджменту.

Зі словами вітання та поздоровлення до присутніх звернулися: Шипко Анатолій Федорович, заступник голови Дніпропетровської обласної ради по виконавчому апарату-начальник відділу з питань гуманітарної та соціально-культурної сфери; Риженко Айна Ліонідівна, керівник апарату Дніпропетровської обласної державної адміністрації; Квітка Сергій Андрійович, керуючий справами виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради; Довганов Володимир Іванович, начальник відділу кадрової роботи Запорізької області; Прудиус Леся Василівна, начальник управління організації професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Головного управління державної служби України; Прийменко Олена Володимирівна, начальник відділу кадрової роботи Донецької обласної державної адміністрації; Лукашова Вікторія Федорівна, голова Жовтневої районної у місті дніпропетровську ради.

Серьогін С.М. оголосив вітання від Президента України Віктора Андрійовича Ющенка та від президента Національної академії державного управління при Президентові України Нанівської Віри Теодорівни.

Директор інституту С.М.Серьогін вручив слухачам та студентам, зарахованих на перший курс, атрибути слухачів та студентів: символічне посвідчення слухачів і залікову книжку студентам спеціальності Менеджмент організації" та "Управління проектами".

Слухачі прийняли Присягу слухача Національної академії державного управління при Президентові України, студенти - Клятву студента.

На зборах виступили також представники слухачів та студентів всіх курсів, випускники інституту.

Довідкове: Дніпропетровській регіональний інститут державного управління створений у 1993 році і є навчальним закладом ІУ рівня акредитації. Він є важливою складовою ланкою загальнонаціональної системи навчання та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської та Черкаської областей.

Колектив інституту на високому професійному рівні виконує важливу для розбудови нашої держави справу підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації управлінських кадрів різного рівня.

На 7-мі кафедрах інституту працюють провідні вчені, фахівці та практики. Серед них 14 - докторів наук, 13- професорів, 45 - кандидатів наук, 27 - доцентів. Для слухачів читають лекції провідні зарубіжні вчені, фахівці-практики в галузях державного управління, економіки, менеджменту, соціально-гуманітарних питань.

Слухачі на конкурсної основі мають можливість пройти стажування за кордоном, ознайомитися з кращими методиками організації державного управління і місцевого самоврядування у країнах, що лідирують за показниками якості життя та економічного розвитку.

За роки існування інститутом підготовлено 1766 магістрів державного управління, з них більше 450 працівників органів місцевого самоврядування;підвищено кваліфікацію більше 28 тисяч осіб, серед них понад 13 тисяч - посадові особи місцевого самоврядування.

З 1998 р. в аспірантурі і докторантурі інституту здійснюється підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів у галузі державного управління за спеціальностями: теорія та історія державного управління, механізми державного управління, державна служба, місцеве самоврядування. У 2004 р. в нституті відкрито спеціалізовану вчену раду із захисту дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата наук з державного управління.

Зараз в інституті за усіма формами навчаються 1338 чол., з них 869 слухачів спеціальності "Державне управління" , 90 - спеціальності "Управління проектами", 379 - спеціальності "Менеджмент організації". У цьому році на перший курс за спеціальністю "Державне управління" зараховано 256 осіб, у тому числі 50 - на денну форму навчання, 25 на вечірню, 120 на заочну та 61 на заочно-дистанційну. Серед зарахованих 100 - працівники обласної і районних держадміністрацій, 83 - рад усіх рівнів та їх виконавчих комітетів.