Волкова Наталія Вікторівна

«Інституціоналізація місцевого самоврядування як суб’єкта управління освітою: кластерний підхід»

Спеціальність 25.00.04 – місцеве самоврядування

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - доктор історичних наук, професор Бородін Євгеній Іванович, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, заступник директора

Захист відбувся 26 березня 2013 р.

У дисертації обґрунтовані концептуальні положення інституціоналізації місцевого самоврядування як суб’єкта управління освітою на основі застосування кластерного підходу у сфері публічного управління, надання відповідних практичних рекомендацій. Досліджено функціонування інституту місцевого самоврядування у сфері управління освітою. Розкрито сутність інституціоналізації місцевого самоврядування як суб’єкта управління освітою на основі застосування кластерного підходу. Удосконалено концептуальні положення щодо застосування кластерного підходу в публічному управлінні освітою на основі вітчизняного та зарубіжного досвіду, спрямовані на посилення ролі органів місцевого самоврядування. Запропоновано схему відносин між органами місцевого самоврядування та громадою в межах регіонального освітнього кластера, що дозволить реалізувати права зацікавлених членів територіальної громади на участь в управлінні освітою. Визначено, що зміна підходів до публічного управління освітою в Україні була пов'язана з демократичними процесами в суспільстві і супроводжувалося відповідними змінами зовнішніх функцій освіти. Досліджено генезис інституційних основ управління освітою в різні періоди державного будівництва.