Витко Тетяна Юліанівна

"Удосконалення добору кадрів на державну службу в Україні"

Спеціальність 25.00.03 – державна служба.

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - кандидат наук з державного управління, доцент Мазак Андрій Вальдемарович, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, доцент кафедри державного управління.

Захист відбувся 10 лютого 2011 р.

У дисертації вирішено важливе науково-практичне завдання з теоретико-методологічного обґрунтування шляхів удосконалення добору кадрів на державну службу в Україні. Запропоновано алгоритм добору кадрів на державну службу, а також розроблено проект компетентнісного профілю державного службовця, теоретичні засади правового врегулювання питань набору та підбору кандидатів на державну службу. Виокремлено складові компетенцій, компетентності та професіоналізму державних службовців як основи професійного стандарту державної служби України, підходи до вдосконалення добору кадрів на посади державних службовців, а також підходи до розробки професійного стандарту державної служби. Обґрунтовано особливості упровадження зарубіжного досвіду управління кадровими процесами в державній службі України.