Тинкован Оксана Валеріївна

"Неурядові організації як суб'єкти вироблення державної політики"

Спеціальність 25.00.01 - теорія та історія державного управління

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - кандидат історичних наук, доцент Романов Владислав Євгенович, ТОВ "Інформаційно-аналітичне агентство "Придніпров'я", директор

Захист відбувся 13 червня 2007 р.

У дисертації розглянуті проблеми неурядових організацій як суб'єктів вироблення державної політики. Зокрема, йдеться про неурядові організації, які займаються дослідженням суспільно значущих проблем. Запропоновано ввести поняття "неурядова дослідна організація" (НУДО), надане його визначення, розкрито сутність. Розглянуті основні етапи та особливості процесу становлення й розвитку неурядових дослідних організацій як суб'єктів вироблення державної політики в контексті історичного розвитку суспільства. З урахуванням досвіду західних країн з'ясовано, що впровадження практики залучення неурядових дослідних організацій до процесу вироблення державної політики в Україні буде служити дієвим механізмом підвищення результативності державного управління. Проаналізовано головні перешкоди на шляху створення потужної мережі неурядових дослідних організацій та їх залучення до вироблення державної політики і запропоновані рекомендації щодо їх подолання.