Сухінін Дмитро Валентинович

"Формування політики надання якісних муніципальних послуг"

Спеціальність 25.00.04 - місцеве самоврядування

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - доктор наук з державного управління, професор Шаров Юрій Павлович, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, перший заступник директора

Захист відбувся 4 липня 2008 р.

У дисертації вирішується завдання обґрунтування підходу до формування політики надання якісних муніципальних послуг і розробки науково-прикладних моделей його реалізації. Розроблено базові методологічні положення щодо формування політики надання якісних муніципальних послуг. Процес формування політики представлено крізь призму дихотомії "якість - ефективність". Сформовано концептуальну модель формування політики надання якісних муніципальних послуг та відповідну методико-технологічну модель. Розроблено пропозиції щодо стандартизації надання муніципальних послуг і зворотного зв'язку із споживачами стосовно оцінювання якості послуги.