Строкань Володимир Іванович

«Діяльність органів місцевого самоврядування як суб’єкта земельних відносин в Україні»

Спеціальність 25.00.04 – місцеве самоврядування

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник - кандидат наук з державного управління, доцент Письменний Ігор Володимирович, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, декан факультету державного управління.

Захист відбувся 13 березня 2012 р.

У дисертації проаналізовано стан розробленості проблеми регулювання земельних відносин органами місцевого самоврядування у сучасній науковій літературі; розкрито теоретичні засади дослідження, визначено його методологічне забезпечення, з’ясовано сутність, поняття, принципи та функції регулювання земельних відносин. Досліджено земельні відносини на рівні територіальних утворень. Сформульовано та обґрунтовано наукові підходи щодо інституціоналізації функції самоврядного контролю з метою вдосконалення регулювання земельних відносин органами місцевого самоврядування, зокрема реалізації аудиту земельного простору територіального утворення за участю інших суб’єктів земельних відносин. Запропоновано впровадження земельного аудиту під час реалізації функції самоврядного контролю органами місцевого самоврядування із залученням до експертизи суб’єктів земельних відносин.