Слюсаренко Олена Миколаївна

"Діяльність органів державної влади з професійного вдосконалення й кар'єрного розвитку державних службовців (світовий досвід і його застосування в Україні)"

Спеціальність 25.00.03 - державна служба

Робота виконана на кафедрі управління освітою в Національній академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України Луговий Володимир Іларіонович, Інститут вищої освіти АПН України, директор

Захист відбувся 14 червня 2007 р.

У дисертації досліджено діяльність органів державної влади з професійного вдосконалення та кар'єрного розвитку державних службовців у країнах світу та в Україні. Визначено (змодельовано) типово-загальну системну організацію такої діяльності, її компоненти і будову, основні напрями поліпшення, уточнено ключову роль та характеристики професійного навчання, типові недоліки оцінювання державних службовців і засади застосування відповідних доробків сфер освіти та охорони здоров'я. З'ясовано склад і структуру компетентності персоналу державної служби, здійснено класифікацію кадрових резервів, форм професійної мотивації кадрів. Проведено науково-експертне оцінювання стану професійного розвитку державних службовців, запропоновано науково обґрунтовану концепцію модернізації відповідної діяльності в Україні.