Синицина Наталія Георгіївна

"Стандартизація освіти державних службовців в Україні"

Спеціальність 25.00.03 - державна служба

Робота виконана в Національній академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - доктор педагогічних наук, професор Протасова Наталія Георгіївна, Національна академія державного управління при Президентові України, завідувач кафедри управління освітою

Захист відбувся 6 липня 2006 р.

У дисертації розглядаються концептуальні, теоретико-методологічні та практичні аспекти стандартизації освіти державних службовців в Україні, досліджуються умови переорієнтації навчання фахівців від здобуття знань до оволодіння практичними уміннями та здатностями, спрямованими на ефективну управлінську діяльність фахівців в галузі державного управління. На прикладі розроблення складових галузевого стандарту освіти зі спеціальності 8.150000 "Державне управління" показано особливості процесу стандартизації освіти державних службовців в Україні та запровадження освітніх стандартів до програми підготовки магістрів державного управління. Науково обґрунтовано систему контролю та критерії оцінювання якості освіти в галузі державного управління, визначено напрями створення цілісної системи навчання державних службовців на основі запровадження стандартів освіти в галузі державного управління.