Сидоренко Наталія Сергіївна

"Формування професійної культури державних службовців"

Спеціальність 25.00.03 – державна служба.

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - кандидат історичних наук, доцент Шпекторенко Ігор Валентинович, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, доцент кафедри філософії, соціології державного управління.

Захист відбувся 13 вересня 2011 р.

У дисертації обґрунтовано зміст, фактори, умови та технології формування професійної культури державних службовців. Досліджено сучасний стан професійної культури державних службовців Дніпропетровської області. Визначено фактори та умови формування професійної культури державних службовців в Україні. Запропоновано систему критеріїв, яка дає можливість оцінювати рівні сформованості професійної культури державних службовців Розроблено технологію формування професійної культури державних службовців і теоретичну модель професійної культури державного службовця. Визначено види (підвиди) культур, що входять до її змісту, структурні та функціональні компоненти.