Шпортюк Наталія Леонідівна


«Реформування адміністративно-територіального устрою Польщі як основи місцевого самоврядування: досвід для України»

Спеціальність 25.00.04 – місцеве самоврядування

Робота виконана у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник – доктор історичних наук, кандидат юридичних наук Калашніков Віктор Михайлович, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, професор кафедри міжнародного права.

Захист відбувся 30 серпня 2013 р.

У дисертації вперше обґрунтовано комплекс теоретичних та науково-практичних положень щодо адаптації польського досвіду побудови територіальної основи місцевого самоврядування європейського зразка в умовах підготовки і проведення вітчизняної адміністративно-територіальної реформи. Удосконалено визначення нормативно-правових засад територіальних перетворень як основи побудови місцевого самоврядування в Польщі та Україні, що дозволило розробити пропозиції щодо удосконалення нормативно-правового забезпечення адміністративно-територіальної реформи в Україні. Дістало подальшого розвитку: рекомендації щодо здійснення адміністративно-територіальної реформи в Україні за допомогою поєднання вітчизняного досвіду державотворення і європейських традицій вдосконалення територіальної основи локальної демократії.