Сергієнко Елла Олексіївна

"Організаційна культура як фактор підвищення якості муніципального управління"

Спеціальність 25.00.04 – місцеве самоврядування.

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - доктор наук з державного управління, професор Шаров Юрій Павлович, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, завідувач кафедри менеджменту та управління проектами.

Захист відбувся 07 червня 2011 р.

У дисертації обґрунтовано й практично реалізовано підхід до формування організаційної культури муніципального управління як фактора підвищення його якості. Науково обґрунтовано концепцію організаційної культури муніципального управління. Запропоновано підхід до формування організаційної культури муніципального управління та засоби інституціонального оформлення організаційної культури муніципального управління. Розкрито фактори впливу організаційної культури на якість муніципального управління. Досліджено використання ключових характеристик демократичних концепцій сучасного публічного управління.