Сергєєва Олена Романівна

"Оцінювання рівня розвитку місцевого самоврядування в Україні як фактору становлення громадянського суспільства"

Спеціальність 25.00.04 – місцеве самоврядування

Робота виконана у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник –кандидат економічних наук, доцент Савостенко Тетяна Олександрівна, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, доцент кафедри економіки та регіональної економічної політики.

Захист відбувся 21 січня 2014 р.

У дисертації розроблено наукові положення щодо оцінювання рівня розвитку місцевого самоврядування в Україні як фактору становлення громадянського суспільства. Об'єктом дослідження є діяльність органів місцевого самоврядування в контексті становлення громадянського суспільства. Предметом дослідження є оцінювання рівня розвитку місцевого самоврядування як фактору становлення громадянського суспільства. Дисертацію присвячено розробці наукових положень щодо оцінювання рівня розвитку місцевого самоврядування в Україні як фактору становлення громадянського суспільства, що базуються на використанні ідеї репрезентативності місцевого самоврядування та розгляду його як системи, в якій відбувається процес переходу до стану, коли місцеве самоврядування стає каталізатором розвитку громадянського суспільства завдяки поєднанню спроможності використання обсягу власних повноважень в інтересах громади для забезпечення її потреб, відповідальності за свої дії перед територіальною громадою та використання потенціалу громади. Запропоновано індикатори оцінювання місцевого самоврядування як фактору становлення громадянського суспільства, використання яких на практиці створює органам місцевого самоврядування підґрунтя для здійснення організаційно-аналітичної діяльності та коригуючих впливів на формування громадянського суспільства.