Шовгеля Олена Миколаївна

"Забезпечення мотивації посадових осіб місцевого самоврядування в умовах індустріальних міст України"

Спеціальність 25.00.03 – державна служба

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник –доктор наук з державного управління, професор Серьогін Сергій Михайлович, заслужений діяч науки і техніки України, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, директор.

Захист відбувся 21 січня 2014 р.

У дисертації комплексно дослідженно мотивацію посадових осіб місцевого самоврядування в умовах індустріальних міст України; забезпечує формування, доповнення існуючих науково-теоретичних положень, вироблення пропозицій та рекомендацій щодо практичного використання отриманих результатів. Метою дисертаційної роботи є узагальнення теоретичних засад забезпечення мотивації праці посадових осіб місцевого самоврядування в умовах індустріальних міст України, дослідження тенденцій розвитку, напрямів удосконалення та вироблення рекомендацій щодо застосування отриманих наукових результатів у практиці державного управління та місцевого самоврядування. Об'єкт дослідження - професійна діяльність посадових осіб місцевого самоврядування. Предмет дослідження - забезпечення мотивації посадових осіб місцевого самоврядування в умовах індустріальних міст України. У дисертації на основі аналізу наукової літератури з державного управління, нормативно-правової бази, статистичних матеріалів теоретично узагальнено, розкрито та визначено нові підходи до забезпечення мотивації посадових осіб місцевого самоврядування в умовах індустріальних міст України шляхом приведення тарифної частини заробітної плати в залежність від середньої заробітної плати в місті. Особливу увагу в дисертації приділено тенденціям розвитку та вдосконаленню неекономічних і соціальних мотиваторів ефективної професійної діяльності посадових осіб місцевого самоврядування. Запропоновано відповідні зміни до проекту Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".