Савченко-Сватко Олена Миколаївна

"Аудит персоналу в органах місцевого самоврядування України"

Спеціальність 25.00.03 – державна служба.

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник - доктор наук з державного управління, професор Гончарук Наталія Трохимівна, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Захист відбувся 13 жовтня 2011 р.

У дисертації обґрунтовано теоретико-методологічні основи впровадження аудиту персоналу в органах місцевого самоврядування. розглянуто дискурс аудиту персоналу у вітчизняній та зарубіжній літературі, обґрунтовано теоретичні основи впровадження технологій аудиту персоналу в систему кадрової роботи органів місцевого самоврядування. Визначено концептуальні і науково-методологічні аспекти аудиту персоналу в органах місцевого самоврядування. Розглянуто досвід кадрової роботи в муніципальних органах зарубіжних країн і України, а також досвід запровадження аудиту персоналу в роботу сучасних бізнесових організацій, що дає змогу визначити пріоритетні напрями вдосконалення кадрових процесів в органах місцевого самоврядування України. Розглянуто механізми впровадження аудиту персоналу як інноваційної технології в систему кадрової роботи в органах місцевого самоврядування.