Резнік Олександр Миколайович

"Взаємодія органів місцевого самоврядування в організації автобусних пасажирських перевезень в умовах міської агломерації"

Спеціальність 25.00.04 – місцеве самоврядування.

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - доктор наук з державного управління, професор Серьогін Сергій Михайлович, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, директор.

Захист відбувся 14 травня 2011 р.

У дисертації обґрунтовано інноваційну модернізацію системи організації й управління пасажирськими автобусними перевезеннями в умовах міської агломерації, раціоналізації і підвищенні якості міжсуб'єктної взаємодії і соціального партнерства органів місцевої влади різних рівнів, учасників процесів надання послуг з перевезення пасажирів і споживачів послуг. Досліджено сучасний стан організації автобусних пасажирських перевезень та діючу систему органів державної влади й місцевого самоврядування з питань управління автобусними пасажирськими перевезеннями в Україні та в зарубіжних країнах. Проаналізовано сфери, напрями та форми взаємодії органів місцевого самоврядування й учасників організації автобусних пасажирських перевезень в умовах міської агломерації. Обґрунтовано шляхи модернізації системи автобусних пасажирських перевезень в умовах міської агломерації за рахунок використання мережної структури її побудови й удосконалення процесів міжсуб'єктної взаємодії і партнерства органів місцевого самоврядування, їх виконавчих органів та учасників перевезень.