Рацюк Олена Олександрівна

"Засоби забезпечення принципу політичної нейтральності у професійній діяльності державних службовців"

Спеціальність 25.00.03 - державна служба

Робота виконана в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - кандидат політичних наук, доцент Свірін Михайло Геннадійович, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування.

Захист відбувся 12 листопада 2009 р.

У дисертації наведено розв'язання актуального наукового завдання обґрунтування засобів забезпечення принципу політичної нейтральності у професійній діяльності державних службовців України. Розглянуто місце, функції професійної діяльності державних службовців у політичному процесі, а також сутність принципів професійної діяльності державних службовців і комплекс засобів їх забезпечення. Проаналізовано стан забезпечення принципу політичної нейтральності державних службовців в умовах сучасної України. Проаналізовані ситуації, що викликають протиріччя між професійними обов'язками державних службовців та їх політичними інтересами. Установлені слабкі сторони чинного законодавства, яке має забезпечувати попередження ситуацій, що викликають конфлікти інтересів унаслідок політичної активності державних службовців. Розроблені рекомендації щодо удосконалення засобів забезпечення принципу політичної нейтральності у професійній діяльності державних службовців в Україні.