Приходько Роман Вікторович

"Удосконалення управління соціальним розвитком територіальної громади"

Спеціальність 25.00.04 – державна служба.

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник - доктор історичних наук, професор Богомаз Костянтин Юхимович, Дніпродзержинський державний технічний університет, завідувач кафедри соціології.

Захист відбувся 12 квітня 2012 р.

У дисертації обґрунтуванні теоретичних положень щодо управління соціальним розвитком територіальної громади в Україні, що створює можливість розробки практичних рекомендацій щодо забезпечення його результативності за рахунок активізації процесів самоорганізації територіальної громади Розроблено теоретичні положення щодо формування інноваційного середовища управління соціальним розвитком територіальної громади та засоби інституціонального оформлення управління соціальним розвитком територіальної громади через розробку відповідних настанов. Сформульоване авторське визначення поняття "управління соціальним розвитком територіальної громади". Науково обґрунтовано підхід до формування соціального механізму впровадження управлінських інновацій з метою забезпечення соціального розвитку територіальної громади, особливістю якого є наявність гнучкої кадрової складової, що сприятиме вдосконаленню ресурсного забезпечення соціального розвитку територіальної громади.