Петрусь Степан Петрович

"Управління кадровими ресурсами в умовах модернізації Державної митної служби України"

Спеціальність 25.00.03 - державна служба

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - доктор наук з державного управління, професор Серьогін Сергій Михайлович, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління, директор

Захист відбувся 15 березня 2007 р.

Дисертацію присвячено дослідженню закономірностей та особливих рис управління кадровими ресурсами митних органів в умовах модернізації Державної митної служби України. У роботі проаналізовані і узагальнені визначення понять "кадрові ресурси", "оцінювання кадрових ресурсів", "професіограма працівника митних органів"; установлені основні етапи формування кадрових ресурсів Державної митної служби України; досліджені особливості оцінки кадрів державних службовців, у тому числі працівників митних органів України; розглянуті проблемні моменти атестації особового складу митних органів та розроблені форми її вдосконалення; запропонована практичним працівникам митних органів України технологія моделювання посадових інструкцій; розроблені пропозиції щодо вдосконалення кадрової політики в митних органах України на сучасному етапі.