Петренко Оксана Станіславівна

"Формування інтегрованого інституту публічної служби в Україні"

Спеціальність 25.00.03 - державна служба

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - доктор наук з державного управління, професор Серьогін Сергій Михайлович, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління, директор

Захист відбувся 4 липня 2008 р.

Дисертація присвячена дослідженню засад формування інтегрованого інституту публічної служби в Україні в умовах трансформації державного управління. Розкрито концептуальні засади функціонування інституту публічної служби. Запропоновано та уточнено визначення понять "інститут публічної служби", "інтегрований інститут публічної служби" та ін. Висвітлено структуру та функції інституту публічної служби. Визначено сутність інституту публічної служби, охарактеризовано основні напрямки надання публічних послуг та рівні взаємодії в ньому. Розроблено та обґрунтовано основні принципи інтегрованого інституту публічної служби в Україні. Запропоновано класифікацію публічних посад в інтегрованому інституту публічної служби. Розроблено рекомендації щодо формування інтегрованого інституту публічної служби в Україні.