Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

"Механізм формування кадрового потенціалу державної служби в Україні"

Спеціальність 25.00.03 - державна служба

Робота виконана на кафедрі філософії, соціології державного управління Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - доктор соціологічних наук, професор Сурмін Юрій Петрович, Національна академія державного управління при Президентові України, перший заступник директора Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування

Захист відбувся 4 січня 2006 р.

Дисертація присвячена розкриттю сутності кадрового потенціалу державної служби, кадрового потенціалу державного службовця та механізму формування, а також шляхам удосконалення цього механізму. У роботі з'ясовано систему категорій кадрового потенціалу державної служби, визначено поняття "механізм формування кадрового потенціалу державної служби", "механізм формування кадрового потенціалу державного службовця", етапи та шляхи удосконалення механізму формування кадрового потенціалу державної служби. Автором запропонована принципово нова парадигма формування кадрового потенціалу, що обґрунтовує необхідність застосування механізму формування зазначеного потенціалу. Сформовані нові шляхи вдосконалення механізму формування кадрового потенціалу державної служби в Україні. За результатами дослідження запропоновані науково-практичні рекомендації та пропозиції.