Пахомова Олена Михайлівна

«Механізми впливу органів місцевого самоврядування на формування соціальності неповнолітніх»

Спеціальність 25.00.04 – місцеве самоврядування

Робота виконана в Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор Мамонова Валентина Василівна, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, професор кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування.

Захист відбувся 24 квітня 2014 р.

У дисертаційному дослідженні здійснено науково-практичний аналіз діяльності органів місцевого самоврядування у сфері формування соціальності неповнолітніх членів територіальної громади як виконання встановлених законодавством повноважень щодо створення необхідних умов для виховання дітей, молоді. Об’єктом дослідження є діяльність органів місцевого самоврядування у гуманітарній сфері життєдіяльності територіальної громади. Предметом дослідження є теоретичні засади та прикладні аспекти механізмів впливу органів місцевого самоврядування на формування соціальності неповнолітніх. На основі аналізу наукових розробок уточнено визначення поняття «соціальність неповнолітніх», розкрито її роль у розвитку територіальних громад. Виявлено причини низької соціальності неповнолітніх. Проаналізовано діяльність органів місцевого самоврядування міст України, встановлено суб’єктів управління в сфері формування соціальності неповнолітніх членів територіальної громади (рада та її виконавчі органи: виконавчий комітет, департаменти, управління, відділи освіти, культури, у справах сім’ї та молоді, служба у справах дітей), виокремлено та схарактеризовано механізми їх впливу на формування соціальності неповнолітніх. Запропоновано інтегративну модель механізмів впливу органів місцевого самоврядування на формування соціальності неповнолітніх членів територіальної громади, муніципальний адміністративний кластер просоціального спрямування, удосконалено технологію оцінювання діяльності органів місцевого самоврядування щодо формування соціальності неповнолітніх членів територіальної громади, а також елементи правового механізму та інформаційного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в даній сфері.