Оленковская Лариса Павлівна

"Організаційно-управлінське забезпечення інтеграційних процесів у місцевому самоврядуванні"

Спеціальність 25.00.04 – місцеве самоврядування

Робота виконана у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник –доктор наук з державного управління, професор Шаров Юрій Павлович, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, завідувач кафедри менеджменту та управління проектами.

Захист відбувся 06 грудня 2013 р.

В дисертації уперше науково обгрунтовано напрями удосконалення організаційно-управлінського забезпечення інтеграційних процесів у місцевому самоврядуванні на прикладі міжмуніципального співробітництва та міжсекторного партнерства. Удосконалено зміст понять "міжмуніципальне співробітництво", "міжсекторне партнерство", "інституціональні проекти", "парасолькові проекти" та ін.; підхід до використання методології управління проектами для формування структур інтегрованої діяльності. Дістало подальшого розвитку організаційно-управлінські форми міжсекторного партнерства; систематизація позитивних ефектів міжмуніципального співробітництва за ознакою основного спрямування вектору результату; підхід до інституціоналізації процесів міжмуніципального співробітництва на державному рівні.