Новикова Лариса Юріївна

"Трансформація функцій органів місцевого самоврядування щодо соціального захисту населення у сфері забезпечення пільгових пасажирських перевезень"

Спеціальність 25.00.04 – місцеве самоврядування.

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник - доктор наук з державного управління, професор Серьогін Сергій Михайлович, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, директор інституту

Захист відбувся 14 лютого 2012 р.

У дисертації теоретично обґрунтувано трансформації функцій органів місцевого самоврядування щодо соціального захисту населення та розробка на цій основі науково-методичних підходів до діяльності органів місцевого самоврядування у сфері надання соціальних послуг, здатних забезпечити в ринкових умовах підвищення якості життя населення. Виявлено особливості реалізації органами місцевого самоврядування функції соціального захисту у промислово розвинених містах. Проаналізовано традиційні (соціальне страхування) та нові організаційно-правові форми здійснення соціального захисту населення (соціальна підтримка, соціальна допомога, соціальні пільги). Запропоновано для органів місцевого самоврядування науково обґрунтований методологічний підхід щодо забезпечення жителів міста транспортними пільгами на основі розробки, прийняття та реалізації міської програми електронного обліку фактичних перевезень пільгових категорій громадян у міському громадському транспорті "Соціальна електронна картка", а також розглянуто альтернативні підходи адресного надання населенню транспортних пільг.