Молдован Ельвіра Степанівна

«Морально-ідеологічні засоби запобігання та протидії корупції на державній службі України»

Спеціальність 25.00.03 – державна служба

Робота виконана в Хмельницькому університеті управління і права
Науковий керівник – доктор наук з державного управління, професор, заслужений юрист України Олуйко Віталій Миколайович, Хмельницьке обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України, голова відділення.

Захист відбувся 25 червня 2013 р.

У дисертації обґрунтовані напрями удосконалення морально-ідеологічних засобів запобігання і протидії корупції на державній службі України. Досліджено суспільні відносини, що склалися між державою та державними службовцями у процесі запобігання і протидії корупції на державній службі. Запропоновано зміст поняття «засіб запобігання і протидії корупції» як інструменту, за допомогою якого здійснюється вплив на корупційну поведінку в превентивному напрямку та напрямку протидії їй у всіх суспільних сферах, зокрема, у сфері державної служби; а також «морально-ідеологічні засоби запобігання і протидії корупції» – сукупності моральних та ідеологічних інструментів, за допомогою яких безпосередньо або / і опосередковано здійснюється запобігання і протидія корупції. Розроблено авторський проект Програми реалізації морально-ідеологічних антикорупційних заходів. Окремий наголос зроблено на морально-ідеологічних антикорупційних заходах на державній службі України. Визначено нове бачення запобігання і протидії корупції на державній службі України через розробку та застосування морально-ідеологічних засобів.