Матвеєва Ольга Юріївна

«Вдосконалення фінансового забезпечення місцевого самоврядування в умовах децентралізації управління»

Спеціальність 25.00.04 – місцеве самоврядування

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - кандидат економічних наук, доцент Савостенко Тетяна Олександрівна, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, доцент кафедри економіки та регіональної економічної політики

Захист відбувся 25 червня 2013 р.

У дисертації обґрунтовано моделі фінансового забезпечення місцевого самоврядування, яка відтворює тенденцію до децентралізації державного управління, а також формуванню відповідного механізму її практичної реалізації. Досліджено систему фінансового забезпечення місцевого самоврядування. Запропоновано підхід до вдосконалення фінансового забезпечення місцевого самоврядування, що дозволить забезпечувати на якісно новому рівні фінансування потреб громади. Розроблено теоретичні положення та практичні рекомендації щодо вдосконалення фінансового забезпечення місцевого самоврядування в умовах децентралізації державного управління. Доведено доцільність використання органами місцевого самоврядування інструменту місцевих запозичень, представлені пропозиції його модернізації в сучасних умовах. Зокрема наведено підхід до удосконалення системи надання гарантій надійності органів місцевого самоврядування як емітентів облігацій місцевої позики.