Матвєєнко Ірина Володимирівна

"Формуючі впливи держави на громадянське суспільство в процесі демократичного врядування: теоретичний аспект"

Спеціальність 25.00.01 – теорія та історія державного управління.

Робота виконана в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник - доктор наук з державного управління, професор Драгомирецька Наталія Михайлівна, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, професор кафедри філософських та соціально-політичних наук.

Захист відбувся 13 березня 2012 р.

У дисертації проаналізовано сучасні наукові підходи до розуміння формуючих впливів держави на громадянське суспільство в процесі демократичного врядування. Обґрунтовано, що такі впливи доцільно інтегрувати за класами та видами. Виокремлено основні нормативно-правові моделі громадянського суспільства щодо впливів держави на громадянське суспільство. Установлено, що спільне управління передбачає перетворення кожного громадянина на активного учасника процесу управління через формуючі впливи держави. Доведено, що рівень сформованості громадянської відповідальності є основним чинником процесу формування сталого громадянського суспільства. Розроблено теоретичну модель формуючих впливів держави на громадянське суспільство. Визначено концептуальні засади створення адаптивного колективного суб'єкта управління.