Марценюк Олена Олександрівна

"Розвиток соціально-психологічної компетентності працівників Державної митної служби України"

Спеціальність 25.00.03 – державна служба.

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - доктор наук з державного управління, професор Липовська Наталія Анатоліївна, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування.

Захист відбувся 13 вересня 2011 р.

У дисертації обґрунтовано теоретико-методологічні засади діагностики та розвитку соціально-психологічної компетентності працівників Державної митної служби України. Здійснено теоретико-методологічне обґрунтування концепту соціально-психологічної компетентності державних службовців. Визначено та науково обґрунтувати складові соціально-психологічної компетентності працівників Державної митної служби України. Проаналізовано умови та особливості розвитку соціально-психологічної компетентності працівників Державної митної служби України Сформовано та апробовано методику діагностики соціально-психологічної компетентності працівників Державної митної служби України. Розроблено технологію розвитку соціально-психологічної компетентності працівників Державної митної служби України.