Квеліашвілі Ірина Миколаївна

"Розвиток Державної митної служби як суб'єкта національної безпеки України"

Спеціальність 25.00.03 - державна служба

Робота виконана в Академії митної служби України.

Науковий керівник - доктор наук з державного управління, доцент Липовська Наталія Анатоліївна, професор кафедри державної служби та митної справи Академії митної служби України.

Захист відбувся 09 вересня 2010 р.

У дисертації розв'язано важливе наукове завдання щодо розробки пріоритетних напрямів розвитку митної служби як суб'єкта національної безпеки України.

Визначений статус і напрями розвитку Державної митної служби як суб'єкта національної безпеки України.

Запропоновано шляхи мінімізації дисфункціональних ризиків під час захисту митною службою національних інтересів України.

Удосконалено морфологічний і функціональний опис системи національної безпеки України; обґрунтування інституціональних, технологічних і функціональних аспектів забезпечення національної безпеки митною службою; методи аналізу та управління ризиками під час виконання митною службою контрольних функцій.

Дістали подальшого розвитку підходи щодо адаптації діяльності митних органів щодо забезпечення національної безпеки до міжнародних рамкових стандартів безпеки; теоретичні обґрунтування композиції та розвитку системи національної безпеки України.