Курасова Євгенія Євгенівна

"Формування престижу державної служби (на прикладі митної служби України)"

Спеціальність 25.00.03 - державна служба

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - доктор філософських наук, доцент Вікторов Віктор Григорович, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, завідувач кафедри філософії, соціології державного управління

Захист відбувся 14 червня 2007 р.

У дисертації сформулювано і досліджено проблему формування престижу державної служби на прикладі митної служби України; на базі аналізу філософських, соціологічних, психологічних підходів до проблеми престижу виділено якісні характеристики та різновиди престижу, визначено змістовне навантаження сутності поняття "престиж державної служби", розкрито структуру, соціальну сутність та суспільні функції престижу; виявлено критерії і показники оцінювання престижу державної служби; розроблено структурно-логічну модель формування престижу державної митної служби та верифіковано її на емпіричному матеріалі; обґрунтовано механізм формування оцінок престижу державної служби; встановлено шляхи впровадження структурно-логічної моделі формування престижу в практику державної служби України.