Кулик Галина Юріївна

"Ризик-менеджмент в службовій діяльності посадових осіб митних органів України"

Спеціальність 25.00.03 – державна служба

Робота виконана в Академії митної служби України.

Науковий керівник –доктор філософських наук, професор Корх Олександр Миколайович, Академія митної служби України, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи.

Захист відбувся 09 листопада 2013 р.

В дисертації уперше обґрунтовано концепт "інтегрованого ризик-менеджменту" як складової службової діяльності посадових осіб митних органів України. Удосконалено понятійно-категорійний апарат предметної сфери дослідження, а саме "службова діяльність посадових осіб органів державної влади", "ризик у сфері державного управління", "ризик-менеджмент у сфері державного управління", "інтегрований ризик-менеджмент". Дістало подальшого розвитку: деталізація організаційно-правових засад управління ризиками в митних органах України; напрями вдосконалення комунікаційної діяльності посадових осіб митних органів України з огляду надання їй експертно-консультаційного характеру ризик-комунікації.