Ковтун Ірина Броніславівна

"Діяльність органів місцевого самоврядування на регіональному рівні в Україні: організаційно-правові особливості та шляхи вдосконалення"

Спеціальність 25.00.04 - місцеве самоврядування

Робота виконана у Хмельницькому університеті управління та права

Науковий керівник - доктор наук з державного управління, професор Олуйко Віталій Миколайович, Хмельницький університет управління та права, ректор.

Захист відбувся 06 березня 2008 р.

У дисертаційному дослідженні вирішуються наукові і практичні проблеми визначення шляхів удосконалення діяльності органів місцевого самоврядування на регіональному рівні в Україні (районних та обласних рад), які виявлені в процесі аналізу організаційно-правових особливостей їх діяльності, що має практичне значення для подальшого розвитку і функціонування інституту місцевого самоврядування в цілому. У роботі визначено теоретичну сутність понять "самоврядування в регіоні", "процес реалізації повноважень органами місцевого самоврядування", "механізм реалізації повноважень органами місцевого самоврядування", "особливості реалізації повноважень органів місцевого самоврядування регіонального рівня". Досліджено правові та організаційні особливості реалізації повноважень районних та обласних рад, в ході чого виявлено недоліки діяльності даних органів та запропоновано шляхи їх усунення. Здійснено дослідження взаємодії районних та обласних рад із місцевими державними адміністраціями та сільськими, селищними, міськими радами, в ході якого визначено, що вона повинна відбуватися не через делегування повноважень, а за допомогою організаційно-правових договорів, угод про спільну діяльність та створення постійно або тимчасово діючих державно-самоврядних організацій. Дослідження дало змогу виявити та рекомендувати пропозиції по удосконаленню діяльності районних та обласних рад, реалізація яких сприятиме підвищенню ефективності функціонування системи місцевого самоврядування в Україні.