Колповська Антоніна Михайлівна

«Розвиток концепції соціальної відповідальності в муніципальному управлінні»

Спеціальність 25.00.04 – місцеве самоврядування

Робота виконана у Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник – доктор наук державного управління, професор Маматова Тетяна Валеріївна, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, професор кафедри менеджменту та управління проектами.

Захист відбувся 30 вересня 2014 р.

У дисертації наведено розв’язання актуального наукового завдання - обґрунтування положень щодо розвитку концепції соціальної відповідальності в муніципальному управлінні у контексті забезпечення сталого розвитку територій. Здійснено наукове обґрунтування розвитку концепції соціальної відповідальності в муніципальному управлінні у контексті забезпечення сталого розвитку територій і запропоновано концептуальну модель інституціоналізації соціальної відповідальності в органах місцевого самоврядування. Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у результаті взаємодії органів місцевого самоврядування, територіальної громади та бізнесу. Предмет дослідження – розвиток концепції соціальної відповідальності в муніципальному управлінні. Розроблено комплекс положень щодо складових механізму імплементації стандартизованих практик соціальної відповідальності в муніципальному управлінні, який реалізується органом місцевого самоврядування через інституціоналізацію необхідних змін у формах, методах, процедурах діяльності на основі упровадження внутрішнього стандарту соціальної відповідальності. Запропоновано підхід до оцінювання ступеня зрілості органу місцевого самоврядування у сфері соціальної відповідальності.