Колесников Борис Петрович

"Реформування кадрових служб органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні"

Спеціальність 25.00.03 - державна служба

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - кандидат психологічних наук, Батраченко Іван Георгійович, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, в.о. завідувача кафедри державного управління та місцевого самоврядування

Захист відбувся 9 листопада 2005 р.

У дисертації поставлено й досліджено проблему реформування кадрових служб органів державної влади та місцевого самоврядування; визначено реальний стан функціонування кадрових служб та порівняно його з нормативно-правою моделлю, закладеною в урядових документах; проаналізовано причини гальмування процесів модернізації роботи кадрових служб у системі державного управління та місцевого самоврядування; з'ясовано історичну логіку розвитку феномену кадрових служб; запропоновано підходи до вдосконалення наявних та створення нових організаційних форм кадрових служб; сформульовано пропозиції щодо вдосконалення та розширення нормативно-правової бази кадрової роботи; розроблено науково-практичні програми підготовки керівників та працівників кадрових служб до діяльності в нових умовах.