Кірєєва Ольга Борисівна

"Державне управління розвитком інтелектуальних ресурсів в Україні: теоретико-методологічний аспект"

Спеціальність 25.00.01 - теорія та історія державного управління

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - доктор філософських наук, професор Решетніченко Андрій Володимирович, Академія митної служби України, професор кафедри філософії та соціально-політичних дисциплін

Захист відбувся 15 червня 2006 р.

У дисертації розглянуто проблеми розуміння поняття "інтелектуальні ресурси" та його входження у науковий обіг. У роботі проаналізовано найсуттєвіші параметри й ознаки складових інтелектуальних ресурсів, які поєднують в собі знання, інформаційні ресурси й людські ресурси. На основі аналізу структури та функцій інтелектуальних ресурсів суспільства змодельовано процес відтворення інтелектуальних ресурсів суспільства, що відбувається одночасно на особистісному, організаційному та державному рівнях. З'ясовано проблеми розвитку інтелектуальних ресурсів в Україні. Досліджено сутність і роль державного управління в процесах розвитку інтелектуальних ресурсів. Проаналізовано стан державного управління розвитком окремих складових інтелектуальних ресурсів в Україні. Окреслено основні шляхи та напрями вдосконалення державного управління розвитком інтелектуальних ресурсів суспільства.