Іпатов Анатолій Володимирович

"Медико-соціальна експертиза в системі державного управління професійною реабілітацією інвалідів в Україні"

Спеціальність 25.00.01 – теорія та історія державного управління.

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - доктор наук з державного управління, Хожило Ірина Іванівна, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, радник директора.

Захист відбувся 10 лютого 2011 р.

У дисертації обґрунтовано роль медико-соціальної експертизи в системі державного управління професійною реабілітацією інвалідів в Україні. Розкрито роль служби медико-соціальної експертизи в системі формування трудових ресурсів держави на основі визначення її статусу як державного органу зі спеціальними повноваженнями. Розроблено теоретико-методологічні засади для побудови сучасних взаємовідносин між органами державної влади та місцевого самоврядування з громадянами з обмеженими можливостями в системі формування трудових ресурсів. Удосконалено модель державної системи професійної реабілітації інвалідів в Україні та концептуальні підходи до формування галузевого аспекту державного управління через періодизацію становлення та розвитку державного управління службою МСЕ.