Ігнатьєва Галина Феліксівна

"Взаємодія органів місцевого самоврядування з громадськістю в процесі управління медичним забезпеченням населення монофункціональних міст України"

Спеціальність 25.00.04 - місцеве самоврядування.

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - доктор наук з державного управління, доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування Хожило Ірина Іванівна, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Захист відбувся 21 січня 2010 р.

У дисертації наведено розв'язання актуального наукового завдання, що полягає в комплексному дослідженні проблеми медичного забезпечення населення монофункціональних міст України та структурному аналізі суб'єктів управління медичним забезпеченням населення, що обґрунтовує доцільність реформування системи управління медичним забезпеченням через функціонування недержавного фонду загальнообов`язкового медичного страхування та медичних депозитних рахунків. Проведено комплексне дослідження проблеми медичного забезпечення населення монофункціональних міст України та структурний аналіз суб'єктів управління медичним забезпеченням населення, що обґрунтовує доцільність реформування системи управління медичним забезпеченням через функціонування недержавного фонду загальнообов'язкового медичного страхування та медичних депозитних рахунків. Розглянуто періодизацію формування вітчизняної моделі охорони здоров'я за організаційно-економічною складовою, а також критерії оцінювання діяльності лікарняних кас у монофункціональних містах України, що забезпечило більш об'єктивне здійснення моніторингу та оцінювання якості управління у сфері охорони здоров'я. Розроблено організаційно-економічну модель управління медичним забезпеченням населення монофункціональних міст України, застосування якої забезпечує активізацію діяльності органів місцевого самоврядування з громадськістю та обумовлює достовірне зниження загального рівня захворюваності населення у монофункціональних містах України.