Харченко Олег Анатолійович

"Реформування системи професійного навчання державних службовців в Україні в контексті досвіду країн Східної Європи та пострадянського простору"

Спеціальність 25.00.03 - державна служба

Робота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - доктор наук з державного управління, доцент Гончарук Наталія Трохимівна, Секретаріат Кабінету Міністрів України, Управління адміністративної реформи, начальник Управління.

Захист відбувся 12 листопада 2009 р.

У дисертації здійснено дослідження проблеми реформування системи професійного навчання державних службовців в Україні. Вивчено досвід підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців в країнах Східної Європи та пострадянського простору й обґрунтовано можливість його впровадження в умовах інтеграції України до європейського освітнього простору та тенденції до зближення національних систем професійної освіти державних службовців у країнах Східної Європи та пострадянського простору. Основними напрямами реформування системи професійного навчання державних службовців в Україні визначено: удосконалення нормативно-правових основ забезпечення професійного навчання та освітньо-кваліфікаційних стандартів; адаптація професійного навчання державних службовців в Україні до стандартів Європейського Союзу; фундаменталізація та випереджаючий характер навчального процесу; ротація кадрів державної служби; удосконалення кадрового забезпечення системи професійного навчання державних службовців. Розроблено модель випереджаючого професійного навчання державних службовців в Україні.