Губа Олександр Петрович

"Удосконалення діяльності керівника в органах державної влади: теоретико-методологічний аналіз"

Спеціальність 25.00.03 - державна служба

Робота виконана в Інституті проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України

Науковий керівник - доктор наук з державного управління, професор Бакуменко Валерій Данилович, Національна академія державного управління при Президентові України, директор Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування

Захист відбувся 9 лютого 2005 р.

У дисертації виявлено і конкретизовано проблему вдосконалення діяльності керівника в органах державної влади в Україні; визначено загальну та базові моделі її дослідження; сформовано комплекс критеріїв удосконалення професійної діяльності керівника; з'ясовано можливість застосування нових концептуальних підходів, зокрема, до формування комплексних і професійних програм підготовки державних службовців; проведено розвідувальний експертний соціологічний аналіз стану вирішення зазначеної проблеми в органах державної влади в Україні й запропоновано науково-практичні рекомендації щодо удосконалення діяльності керівника в органах державної влади України.