Ганоцька Світлана Олександрівна

"Забезпечення якості професійної діяльності державних службовців на засадах стандартизації"

Спеціальність 25.00.03 – державна служба.

Робота виконана в Харківськомурегіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Науковий керівник - доктор наук з державного управління, професор Мартиненко Василь Миколайович, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, завідувач кафедри публічного адміністрування та кадрової політики.

Захист відбувся 14 лютого 2012 р.

У дисертації обґрунтувано теоретичні положення і практичні рекомендації щодо забезпечення якості професійної діяльності державних службовців на засадах стандартизації. Вирішується актуальне наукове завдання щодо обґрунтування теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо підходів до забезпечення якості професійної діяльності державних службовців на засадах стандартизації. Досліджуються особливості запровадження стандартів професійної діяльності державних службовців. Розроблено концептуальну модель забезпечення якості професійної діяльності державних службовців на засадах стандартизації. Удосконалено підходи в оцінюванні результативності професійної діяльності державних службовців у контексті забезпечення якості професійної діяльності на засадах стандартизації. Пропонується забезпечення якості професійної діяльності державних службовців на основі стандартів професійної діяльності для реалізації потенціалу та показників результативності професійної діяльності державних службовців.