Федотов Володимир Олександрович

"Реформування системи фінансового забезпечення місцевого самоврядування в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду"

Спеціальність 25.00.04 - місцеве самоврядування

Робота виконана у Донецькому державному університеті управління Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник - доктор економічних наук, професор Дорофієнко Вячеслав Володимирович, Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри менеджменту у невиробничій сфері

Захист відбувся 07 вересня 2006 р.

У дисертаційному дослідженні визначено сутність системи фінансового забезпечення місцевого самоврядування, склад та її структуру, а також роль місцевих бюджетів у цій системі. Проаналізовано зарубіжний досвід формування доходів місцевих бюджетів з метою формування принципів, що можуть бути застосовані при побудові системи бюджетного устрою України. Здійснено порівняльний аналіз систем фінансового забезпечення місцевого самоврядування європейських країн і України, виявлено тенденції та особливості їх розвитку, з метою визначення етапів реформування системи фінансового забезпечення в Україні. Обґрунтовано підходи щодо забезпечення відповідності функцій і сфер відповідальності органів місцевого самоврядування, можливостям їх фінансового забезпечення з метою формування рекомендацій щодо обсягу повноважень органів місцевого самоврядування в залежності від рівня фінансового забезпечення на одного жителя конкретної територіальної громади.